AlgemeenAchtergrond

Atoomstroom pleit voor kernenergie

Kernenergie is een relatief veilige en goedkope manier van energie produceren, waarmee je bovendien de uitstoot van het broeikasgas CO2 fors kunt reduceren. Voor zonne- en windenergie is slechts ruimte in de marge. Dat zegt Sjef Peeraer van het bedrijf Atoomstroom.

Kernenergie is een dure, gevaarlijke, vervuilende wijze om energie op te wekken. Zonne-energie, biovergisting en windmolens hebben de toekomst. Het zijn energiepopulisten die dat zeggen, meent Sjef Peeraer, directer van het bedrijf Atoomstroom. Atoomstroom is een kleine retailer in stroom (minder dan 10.00 klanten) met veel boeren in hun bestand.

In het kantoor van Atoomstroom aan de Vijzelstraat in hartje Amsterdam prijkt her en der het ”danger”-logo dat normaal op vaten splijtstof prijkt. Voor gasten liggen vintage boeken klaar waarin de beroemde tekenaar Walt Disney en Heinz Haber uitleggen dat het atoom een vriend is van de mens.

Atoomstroom sponsort het nationale vrouwenrugbyteam, de Rugby Seven. Vrouwenrugby laat zich volgens Peeraer vergelijken met Atoomstroom. ”Het lijkt op het eerste gezicht een slecht idee, maar werkt heel goed, als je maar niet bang bent voor wat modder op je outfit.” Last van moddergooien door groene organisaties heeft Atoomstroom volgens Peeraer niet erg vaak. Harde feiten brengt men volgens Peeraer nauwelijks in. ”Angst is hun marketingmiddel.”

Atoomstroom koopt stroom en gas op de termijnmarkten. Het prijsniveau van het einde van een maand bepaalt de prijs die klanten betalen een maand later. Daarnaast betalen klanten een vastrecht van ruim 5 euro per maand.

Om virtueel alleen ”atoomstroom” te verkopen, koopt Atoomstroom in Finland certificaten in die het volume dekken. Finland is het enige land in Europa dat ook niet als groen geklassificeerde energie van labels voorziet.

De kernramp in het Japanse Fukushima wordt door Peeraer gerelativeerd. Je zou volgens hem kernenergie kunnen steunen niet ondanks, maar juist ook vanwege wat in Japan nu is gebeurd.
Stel je voor, een aardbeving van 9 op de schaal van Richter en 12 meter hoge golven, en de schade is uiteindelijk beperkt tot 20 vierkante kilometer die voorlopig buiten gebruik is gesteld.” Dat kernafval pas na duizenden jaren afbreekt, is volgens Peeraer geen onoverkomelijk probleem.

De komende decennia explodeert het elektriciteitsverbruik wereldwijd, aldus Peeraer, ondanks forse besparingsmaatregelen. Deels komt de toename op het conto van duurzame ontwikkeling, zoals elektrisch rijden. Na Tsjernobyl koos de wereld voor gas en kolen, aldus Peeraer. ”Gas was goedkoop, het broeikasgaseffect stond nog nauwelijks op de agenda, en de duizenden die jaarlijks omkomen in kolenmijnen werden over het hoofd gezien.”

”Nu schadelijke broeikasgassen wel op de kaart staan, zoekt de wereld oplossingen in windenergie, zonne-energie en bio-vergisting. Voor grootschalige opwekking van energie zijn deze echter niet zo geschikt.” Peeraer rekent graag voor. Tweeduizend windmolens van 3 megawatt vormen een rij van Amsterdam tot Zuid-Spanje, en leveren samen de stroom van één kerncentrale. De molens bevatten elk 2.000 ton staal en beton, kosten 9 miljard en zijn ontworpen voor maximaal 20 jaar. De kerncentrale past op een voetbalveld, kost de helft en gaat minimaal 60 jaar mee.

Een middelgrote biomassacentrale verstookt volgens Peeraer elk uur 2 tot 3 hectare Braziliaans of Canadees bos. Zonne-energie is volgens Peeraer zelfs als alle daken van Nederland bedekt worden, goed voor niet meer dan 10 procent van de energiebehoefte.

Over zonne-energie is Atoomstroom per saldo nog het meest positief. ”De kostprijs van zonne-panelen daalt dramatisch. In Azië wordt een enorme hoeveelheid geld geïnvesteerd in technologie. Binnen nu en misschien tien jaar kunnen klanten ook zonder helpende hand van de overheid zonne-energie opwekken.”

Atoomstroom benadert actief boeren om zonnepanelen op de daken van hun stallen te leggen. Atoomstroom saldeerde als eerste met zonnepanelen opgewekte energie volledig met de verbruikte elektriciteit, ongeacht de hoeveelheid teruggeleverde energie. De salderingslimiet van 5.000 KWh (kilowattuur) die de overheid hanteerde ging de prullenbak in.

Wat betekent dit bijvoorbeeld voor een boer die zijn schuur heeft uitgerust met zonnepanelen? Een rekenvoorbeeld: het bedrijf verbruikt per jaar circa 50.000 kWh. Met zonnepanelen wekt het bedrijf 45.000 kWh op. Er volgt dan aan het einde van het jaar een factuur voor een verbruik van 5.000 kWh. Ook de energiebelasting en btw wordt hierover berekend.

”Zonne-energie is geen oplossing, maar kan een nuttig onderdeel vormen van de energiemix, die verder uit hoofdzakelijk kernenergie en gas zou moeten bestaan.”

Duitsland is het met Peeraer oneens. Bondskanselier Angela Merkel liet de kerncentrales sluiten. De jaarlijkse productiecapaciteit van de centrales kon de jaarlijkse stroombehoefte van Nederland voor de helft vullen. ”Als de behoefte zo wordt ingevuld met kolen en gas, neemt de uitstoot met miljoenen kuub CO2 toe. Het is kortzichtig en een actie gebaseerd op emotie.”

Beheer
WP Admin