AkkerbouwAchtergrond

Areaalprognoses VS blijken erg nauwkeurig

De areaalprognoses van het Amerikaanse ministerie van landbouw (USDA) blijken erg nauwkeurig. Oogstprognoses zitten er wel eens vele procenten naast, maar de areaalprognoses hebben de laatste jaren maar een afwijking van min 1 procent tot plus 2 procent ten opzichte van wat de Amerikaanse akkerbouwers werkelijk hebben geteeld.

Vorige week publiceerde het USDA de areaalprognose voor 2011. Het is van belang dat de prognoses nauwkeurig zijn, want het heeft invloed op de prijsvorming. De VS is de grootste exporteur ter wereld van mais, tarwe en sojabonen.

Op basis van enquêtes onder akkerbouwers zet het USDA ieder voorjaar op een rij hoeveel hectares van de belangrijkste gewassen verbouwd (gaan) worden. Bij tarwe is de afwijking tussen prognose en definitief areaal het kleinst. Dat varieert de meeste jaren van min 1 procent tot plus 1 procent. Dat is niet verwonderlijk, want meer dan 70 procent van de tarwe in de VS is wintertarwe. Als de enquête wordt gehouden weten de telers al hoeveel wintertarwe ze hebben gezaaid.

Bij mais en sojabonen, die in het voorjaar worden gezaaid, is de afwijking groter. Bij mais zit de afwijking vaak onder de 1 procent, maar er zijn meer uitschieters dan bij tarwe. Zo is in 2009 uiteindelijk 1,8 procent meer mais gezaaid dan de prognose voor dat jaar aangaf. In 2007 was het verschil zelfs 3,5 procent.

Bij de sojateelt is het verschil tussen de prognose en het definitieve areaal nog groter. In 2009 viel het uiteindelijke areaal 1,9 procent groter uit dan de prognose. In 2007 was het areaal 5,2 procent kleiner dan wat de prognose aangaf.

Wat verder opvalt is dat de akkerbouwers steeds minder tarwe en steeds meer mais en soja verbouwen. Van 2001 tot en met 2011 (prognose) is het areaal mais 21,7 procent gegroeid en het areaal soja 3,4 procent. De akkerbouwers hebben hun tarweareaal met 2,7 procent verkleind.

De oorzaak is dat bij mais en soja de akkerbouwers transgene variëteiten kunnen telen. Bij tarwe worden geen genetisch veranderde soorten geteeld. Daarom hebben organisaties van tarwetelers in de VS, Australië en Canada in 2009 in een verklaring de veredelingsbedrijven opgeroepen transgene tarwe te ontwikkelen.

De telers vrezen dat transgene soja en mais langzaam tarwe van de markt verdringen, omdat transgene gewassen rendabeler zijn voor boeren. ”Daardoor is het areaal tarwe in veel regio’s tot een historisch dieptepunt gekrompen”, schrijven de organisaties in de verklaring. “Als tarwe doorgaat zonder biotechnologie gebruiken boeren steeds meer land voor gewassen die de voordelen hebben van biotechnologie. Dit leidt tot een dalende tarweproductie.”

xmlns:x=”urn:schemas-microsoft-com:office:excel”
>

width:50pt’>


x_str=”Voorspelde en definitieve arealen tarwe, “>Voorspelde en definitieve
arealen tarwe, 
mais en
soja in VS, x 1.000 ha; bron: USDA
mais prognose definitief verschil
2000 31.518 32.191 2,1%
2001 31.037 30.656 -1,2%
2002 31.990 31.992 0,0%
2003 31.979 31.864 -0,4%
2004 31.972 32.752 2,4%
2005 32.947 33.087 0,4%
2006 31.574 31.698 0,4%
2007 36.606 37.879 3,5%
2008 34.809 34.796 0,0%
2009 34.393 34.998 1,8%
2010 35.936 35.690 -0,7%
tarwe prognose definitief verschil
2000 24.955 25.305 1,4%
2001 24.402 24.126 -1,1%
2002 23.878 24.426 2,3%
2003 24.968 24.969 0,0%
2004 24.064 24.149 0,4%
2005 23.712 23.160 -2,3%
2006 23.119 23.207 0,4%
2007 24.404 24.457 0,2%
2008 25.820 25.555 -1,0%
2009 23.730 23.931 0,8%
2010 21.783 21.693 -0,4%
soja prognose definitief verschil
2000 30.300 30.148 -0,5%
2001 31.022 29.990 -3,3%
2002 29.529 29.849 1,1%
2003 29.616 29.706 0,3%
2004 30.518 30.436 -0,3%
2005 29.911 29.195 -2,4%
2006 31.119 30.563 -1,8%
2007 27.171 25.751 -5,2%
2008 30.268 30.642 1,2%
2009 30.766 31.344 1,9%
2010 31.605 31.325 -0,9%

Beheer
WP Admin