AlgemeenAchtergrond

Areaalheffing champignontelers gehalveerd

Het Productschap Tuinbouw (PT) heeft de areaalheffing voor telers van champignons voor dit jaar gehalveerd in vergelijking met 2005. Dat betekent een verlaging van 1,64 euro per vierkante meter teeltoppervlakte in bakken naar 82 cent. Dat heeft de sectorcommissie groenten en fruit van het PT besloten.

In eerste instantie was er nog sprake van een verlaging van 20 procent. De opbrengst van de heffing gaat naar promotie en technisch onderzoek. Hier is dus vanaf dit jaar minder geld voor beschikbaar.

De uitgaven voor champignonpromotie worden verlaagd van 350.000 euro naar 250.000 euro. Voor technisch onderzoek is dit jaar nog 700.000 beschikbaar, maar dat bedrag zal naar verwachting tot 2010 jaarlijks met 100.000 euro worden verminderd.

Het geld gaat onder meer naar vier onderzoeken in de glasgroentesector, veertien technische onderzoeken in de vollegrondsgroentesector, twee onderzoeken voor de fruitteelt en een onderzoek naar hoe het gebruik van biobrandstoffen in het wegverkeer van tuinbouwproducten kan worden verminderd.

Meer informatie Bekendmaking op site Productschap Tuinbouw

Beheer
WP Admin