AkkerbouwNieuws

Ardo adverteert om nieuwe groentetelers

Zundert – Groenteverwerker Ardo adverteert om nieuwe groentetelers aan te trekken.

“Door het project Ruimte voor de rivier in de Noordwaard in Werkendam raken we een groot stuk van ons areaal kwijt”, zegt inkoper Perry Leemans. Door de prijsverhoging van gemiddeld 10 tot 15 procent denkt Ardo nieuwe telers aan zich te kunnen binden.

Door de werkzaamheden aan de rivier verliest Ardo 250 hectare bonen, 140 hectare spinazie en bijna 100 hectare erwten. Voormalig Ardo-telers wijken naar andere teeltgebieden. Voor Ardo zijn dat verloren hectares, want de teelt moet – met het oog op versheid en duurzaamheid –  dicht bij de fabriek plaats vinden.

Daarom zoekt de groenteverwerker nieuwe telers. Dit doet het bedrijf onder andere door te adverteren in de Steenbergse Bode. “Dat is de eerste keer voor ons”, vertelt Leemans. “Deze krant verschijnt precies in het gebied waar wij telers zoeken.”

Makkelijk is het voor volgend seizoen niet arealen in te vullen. Met de hoge prijsniveaus van producten, hebben akkerbouwers de gewassen voor het uitzoeken. Als tegenbod heeft Ardo de prijzen voor groente verhoogd met gemiddeld 10 tot 15 procent. Vooral voor grote gewassen als spinazie, erwten en bonen is het prijsniveau opgeschroefd.  “Met deze marktconforme prijs willen we telers binnenhouden en aantrekken”, legt Leemans uit. “Natuurlijk hebben akkerbouwers het voor het uitzoeken. Er zijn meer kapers op de kust voor wat betreft die hectares. Akkerbouwers zijn ondernemers en kijken dus kritisch naar de contractvoorwaarden.”

Volgens Leemans is er echter zeker wel animo voor de industriegroenteteelt, mede door de intensieve samenwerking tussen Ardo en teler op het gebied van teeltbegeleiding en nieuwe technieken. “Onze troef is dat we alles in dubbelteelt aanbieden. Spinazie staat een week of acht op het land, daarna kan er een ander gewas worden gezaaid. Dat maakt ons competitief.”

Beheer
WP Admin