Archief I:

De Start van Boerderij


Op 1 oktober 1915 verschijnt het eerste nummer van wat toen nog ‘De Boerderij’ heette. Het is dan nog geen tijdschrift maar een krant. Het is puur wat het is: een vakblad. De redactie doet niet aan nieuwsgaring, analyses en interviews. Politieke achtergronden worden niet uitgediept, het gaat in de eerste plaats om voorlichting. Dat staat ook nadrukkelijk in het voorwoord van het eerste nummer: ‘De Boerderij wil zich niet bepalen tot lectuur voor verloren oogenblikken. Het zal in de eerste plaats zijn een blad dat met de dagelijkse eischen der boerderij rekening houdt.’Beheer
WP Admin