AlgemeenAchtergrond

AquaPol stopt verzekering

Verzekeringsmaat­schappij AquaPol stopt per 10 april de dekking tegen regenscha­de.

Dat verklaart de onderneming in een brief aan boeren en tuin­ders. Het aantal telers dat zich verzekerde tegen gewasschade door regen liep hard terug. AquaPol is een initiatief van Rabobank, Delta Lloyd, Hagelu­nie, Achmea, Interpolis en NCB Participaties. AquaPol verzekert het risico van directe gewasscha­de door extreme neerslag in de open teelten. Het eigen risico, 25 procent, was veel telers een doorn in het oog.

De overheid ondersteunt Aqua­Pol, dat geen winstdoelstelling had, door een garantstelling voor het uit te keren schadebedrag bo­ven de 50 miljoen euro, tot maxi­maal 100 miljoen euro. ”De over­heidsondersteuning is onvoldoen­de geweest”, aldus voorzitter Aike Maarsingh.Het aantal verzekerden daalden bij zowel AquaPol als concurrent Agriver in 2008 dramatisch. Aqua­Pol telde aan het begin van het jaar 250 verzekerden. Met dit aan­tal kon de organisatie net voldoen aan de verplichtingen. AquaPol had 2 jaar geleden met meer dan 500 leden. Maarsingh: ”De telers hadden niet voldoende zekerheid, de naheffing was te vaak te hoog.” Jan Schreuder van concurrent Vereinigte Hagel stelt dat Aqua­Pol zelf schuldig is aan haar on­dergang. ”De klimaatrisico’s ne­men ontegenzeggelijk toe, wat een verzekering rechtvaardigt. De vraag is of een pure regen­schade de risico’s voldoende dekt.”

Beheer
WP Admin