AlgemeenAchtergrond

Analyse mestmonsters geaccepteerd

De analyse van de mestmonsters is akkoord volgens het gerechtshof Den Bosch.

De naheffingsaanslagen fosfaatheffing en bestemmingsheffing worden wel verminderd. De boetebeschikkingen en de naheffingsaanslag stikstofheffing worden zelfs vernietigd.

Kort samengevat is de uitspraak van Hof Den Bosch de volgende:

Belanghebbende heeft in het jaar 1998 een rundveebedrijf uitgeoefend en 45 vrachten bemonsterde mest aangevoerd. Belanghebbende heeft de verschuldigde fosfaat-en stikstofheffing niet voldaan. Hierop volgend zijn er naheffingsaanslagen opgelegd. Belanghebbende bestrijdt de naheffingsaanslagen met de stelling dat de bemonstering van de mest niet betrouwbaar is. De inspecteur stelt dat de bemonstering zodanig is dat deze voldoet aan de door de Regeling hoeveelheidsbepaling beoogde nauwkeurigheid. Er zijn ook geen substantiële afwijkingen gevonden met het IMAG-onderzoek. Op grond van deze argumenten verwerpt het hof de stellingen van belanghebbende.

Overschrijding van een redelijke termijn van behandeling levert geen strijd met art. 6 EVRM op nu er geen sprake is van een strafrechtelijke vervolging.

Meer informatie: Hof Den Bosch 18 juni 2010, 02/03613, LJN BN5539

Beheer
WP Admin