AlgemeenNieuws

Ammoniakuitstoot daalt flink

Den Haag – De ammoniakuitstoot door de landbouw gaat de komende tien jaar dalen met 12,5 procent. Van 2007 tot 2010 is de ammoniakuitstoot al met 5 procent afgenomen. Dat blijkt uit berekeningen van het landbouweconomisch instituut LEI in opdracht van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Vorig jaar was de ammoniakuitstoot 114 miljoen kilo. In 2007 bedroeg dat nog ongeveer 120 miljoen kilo en in 2020 is dat naar verwachting 100 miljoen kilo.

Belangrijkste oorzaak van de ontwikkelingen zijn emissiearme huisvesting en het verbod op het aanwenden van dierlijke mest in twee werkgangen op bouwland. De vermindering in de komende jaren gaat verder door de bouw van emissiearme stallen (10 miljoen kilo) en door de aanscherping van de gebruiksnormen (9 miljoen kilo).

Bij de berekeningen is het LEI ervan uitgegaan dat het melkquotum wordt afgeschaft in 2015 en de melkproductie tussen 2007 en 2020 met 16 procent stijgt. Ook de dierrechten voor varkens en pluimvee verdwijnen. De mestproductie blijft op het plafond van het niveau van 2002 en in de varkens- en pluimveehouderij worden beperkt luchtwassers ingezet.

Toch zijn er veel onzekerheden, die van invloed zijn op de ontwikkelingen. Als de mestverwerking niet van de grond komt, levert dat een ammoniakwinst op van 2,4 miljoen kilo, door de inkrimping van de veestapel. De ammoniakuitstoot blijft praktisch gelijk als mesteverwerkingsproducten niet als kunstmestvervanger op de markt worden afgezet, maar als een dunne fractie van dierlijke mest.
In de melkveehouderij is ook een aanmerkelijke variatie mogelijk: van een groei van de ammoniakuitstoot van 2,4 miljoen kilo (bij een groei van de melkveestapel) tot een daling van 2,5 miljoen kilo bij een krimp van de veestapel.

Strengere gebruiksnormen voor fosfaat bij de mestaanwending verlagen ook de ammoniakemissie.
Ook de beperkte introductie van luchtwassers in de intensieve veehouderij en minder emissie-arme stallen in de melkveehouderij, zullen leiden tot een hogere emissie.
Als de derogatie voor de nitraatrichtlijn wegvalt, levert dat een forse winst in ammoniakreductie op van 4,2 miljoen kilo.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen