AlgemeenAchtergrond

Ambulances gaan grens over

Nederlandse en Belgische ambulances kunnen bij een noodgeval ook op elkaars grondgebied gaan helpen.

Op ambtelijk niveau is hiervoor een bijstandsregeling uitgewerkt, meldde de intergouvernementele organisatie Benelux maandag in een nieuwsbrief. Het is de bedoeling dat ministers de regeling in december goedkeuren, waarna die in werking kan treden.

De grensoverschrijdende bijstand van ambulances is enkel bedoeld voor noodgevallen en bij een tekort aan eigen ambulances. Het personeel van de ambulance mag in het buitenland hooguit de medische handelingen verrichten die daar zijn toegestaan.

Het Beneluxparlement, waarin Kamerleden uit Nederland, België en Luxemburg zitten, had medio dit jaar in een aanbeveling erop aangedrongen snel een regeling uit te werken. In de praktijk bleken er allerlei knelpunten. Zo rezen er vragen over de erkenning van de ambulances, de verschillen in vakbekwaamheid van het personeel, de voorrangsregels voor ambulances en de vergoedingen.

De nieuwe Nederlands-Belgische regeling is geïnspireerd op overeenkomsten die België al had gesloten met Frankrijk en Duitsland. Aan grensoverschrijdende bijstand in het Luxemburgs-Belgische grensgebied is in de praktijk vrijwel nooit behoefte, zodat daarvoor nog geen regeling is opgezet.

Beheer
WP Admin