AlgemeenAchtergrond

Alsnog slachtpremies geruimde dieren

Veehouders krijgen alsnog een slachtpremie voor runderen en kalveren die zijn geslacht bij de bestrijding van MKZ en BSE. Daarmee heeft de Europese Commissie ingestemd. Voor de bijna 90.000 in Nederland geslachte dieren is een bedrag van 4 miljoen euro vrijgemaakt.

Ongeveer 850 bedrijven kunnen gebruik maken van de regeling. In eerste instantie ging Nederland er nog vanuit dat dieren die niet voor menselijke consumptie bedoeld zijn, geen slachtpremie zouden krijgen.

De slachtpremie wordt alleen uitgekeerd voor op het slachthuis geruimde dieren. Dat betreffen 81.000 dieren die geruimd zijn voor MKZ en 6.500 voor BSE. Minister Veerman wil voor op het bedrijf geruimde dieren (32.000) een vergelijkbare vergoeding uit de nationale begroting. Hiervoor moet de Europese Commissie echter toestemming geven.

De betrokken instanties (LNV, Dienst Regelingen, en de Productschappen Vee, Vlees en eieren) kijken nu naar een snelle en goede uitbetaling van de slachtpremies. De slachtpremie voor volwassen runderen bedroeg 53 euro in 2001 en voorkalveren was dat 33 euro.

Beheer
WP Admin