AkkerbouwAchtergrond

‘Als het waterschap ons begreep, hadden we al wat’

Op 26 augustus 2010 viel er in de Achterhoek zoveel regen dat voor een aantal akkerbouwers de aardappeloogst verloren ging. Bert Sloetjes uit het Gelderse Halle verwacht dat er nog veel water door de IJssel gaat voordat het laatste woord is gezegd over de schade.

Het waterschap Rijn en IJssel wijst verantwoordelijkheid af voor de schade die is ontstaan door de regen in augustus. Verrassend?
”Niet echt. Ik heb waarnemend dijkgraaf Jannie Lamberts vorige week al horen zeggen dat het waterschap geen aansprakelijkheid accepteert, een enkele uitzondering daargelaten.”

Hebt u wel het gevoel dat u gehoor krijgt bij het waterschap?
”Daar zit voor mij de echte frustratie. Al zou ik uiteindelijk helemaal geen schadevergoeding krijgen, dan wil ik toch graag bereiken dat de bestuurders begrijpen waar het om gaat. Als ze ons begrepen, hadden we al wat.”
”De gedachtegang bij de waterschapsbestuurders moet veranderen. Ik krijg als boer geen enkel gevoel dat zij ons probleem erkennen. Dat ze inzien dat de landbouw van betekenis is.”

Hoe gaat u nu verder?
”We hebben met leden van LTO Noord bij elkaar gezeten, maar uiteindelijk moeten we allemaal individueel een procedure gaan voeren. Ik zoek samen met de rechtsbijstandverzekeraar uit hoe ik deze kwestie op een goede manier aanhangig kan maken. Er zijn punten waar het waterschap echt de fout in is gegaan.”

Als er dingen fout zijn gegaan, hebt u toch een punt?
”Ja, maar dan hoor ik de bestuurders zeggen: we hebben ons gehouden aan onze eigen regels. In het onderzoek dat het waterschap heeft laten maken, staat dat het water misschien 10 centimeter lager had gestaan en sneller was afgevoerd als de watergangen schoon waren geweest. Dan denk ik: dan was de schade minder geweest. Dat had me 50.000 euro kunnen schelen. Maar de waterschapsbestuurders zeggen alleen maar: we hebben ons aan de eigen regels gehouden.”

Hoe lang gaat dat duren?
”Ik houd er rekening mee dat het zeker vijf tot tien jaar kost. Maar dat wisten we vanaf het moment dat de regen viel in augustus. Het is echt niet een kwestie van even een kort geding en dan is het binnen, dat snap ik ook wel. Juridisch is het een ingewikkeld verhaal, ook omdat de Waterwet pas sinds 2009 van kracht is en er nog geen rechtspraak over bestaat. Ik houd de druk er in elk geval goed op.”

Beheer
WP Admin