AkkerbouwOpinie

Alle hens aan dek

In een paar jaar tijd heeft de pootgoedsector er een levensgroot probleem bijgekregen: de bacterieziekte erwinia. De schade voor telers en handelshuizen beloopt de laatste jaren tientallen miljoenen euro’s. 10 tot 20 procent van het pootgoed wordt erom afgekeurd of lager gewaardeerd.

Nog erger is de schade voor het imago van het Nederlandse pootgoed. Buitenlandse afnemers en ook binnenlandse consumptietelers melden steeds vaker dat de ziekte opduikt in hun gewas en claimen de schade bij de leverancier. Nederland kan zich dit niet permitteren bij toenemende concurrentie uit het buitenland.

De pootgoedsector moet alle middelen inzetten tegen erwinia. Lastig punt is dat de beschikbare test niet waterdicht is. Bij een deel van positief geteste aardappelen blijkt de ziekte zich niet te vertonen in het veld; negatief geteste poters zijn helaas niet gegarandeerd bacterievrij. Om die reden willen veel telers de test niet toepassen.

Toch is het beter de test zo snel mogelijk verplicht te maken. Elke partij die zo kan worden onderschept, betekent minder kans op een ontevreden klant. Dit is een collectief belang dat ruim opweegt tegen het feit dat de test niet waterdicht is. Hier hoort wel bij dat de slachtoffers van foute testuitslagen niet individueel de dupe moeten zijn. Bij een collectieve, sectorbrede strijd tegen erwinia hoort dan ook een collectief noodfonds.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin