AlgemeenAchtergrond

Alle aardappelen op contract

Telers in houdgreep van grillige aardappelmarkt en risicomijdend gedrag.

Zoveel is zeker: dit jaar komt een overvloed aan puike consumptieaardappelen op de markt. Er zijn nauwelijks lichtpuntjes. De aardappelprijs zal niet meer boven de kostprijs komen. Deze (met name voor vrije aardappeltelers) dramatische conclusie volgt uit een inventarisatie van de aardappeloogst in alle belangrijke teeltgebieden in Noordwest-Europa door Boerderij.
Nog maar een paar maanden geleden stelde de aardappelmarkt telers gouden bergen in het vooruitzicht. Door de extreme droogte in het voorjaar schoten de termijnprijzen omhoog tot boven de €210 per ton. Maar na de regenval gleed de aardappelprijs in juli weg in een diep
moeras. De termijnmarktprijs is meer dan gehalveerd tot €80 per ton. Wie nu van zijn vroege aardappelen af wil, mag blij zijn als de handel
ze voor €30 per ton komt halen. Net als tijdens de vele diepe depressiesdie de aardappelmarkt in het verleden kende, laait ook nu weer de discussie op over het functioneren van de aardappelmarkt en over de toekomst van de aardappelteelt in Nederland. Zo verwijten sommige telers dat de fritesfabrikanten de vrije aardappelmarkt hebben verpest. Door op grote schaal voorinkopen te plegen, is het volume van vrije aardappelen fors geslonken. Een kruiwagen met aardappelen meer of minder heeft bij wijze van spreken al invloed op de prijsvorming. Maar per saldo zijn het toch de aardappeltelers die nu profiteren van de vasteprijscontracten die de fritesfabrikanten dit jaar op grote schaal afsloten.
Het neemt niet weg dat – net als het weer – de aardappelmarkt zich steeds extremer en grilliger gedraagt. De toenemende onvoorspelbaarheid noopt tot een langetermijnvisie voor zowel de aardappeltelers, de handel als de industrie. Alle partijen hebben hierin een gemeenschappelijk belang: je zo veel mogelijk indekken tegen risico’s. We weten nu welke gevolgen dit heeft voor de vrije markt.

Beheer
WP Admin