Albert Jan Maat is meester in interviews - Foto: Koos Groenewold AlgemeenOpinie

‘Albert Jan Maat is meester in interviews’

Niet iedereen die wordt geïnterviewd weet hoe dat moet. Albert Jan Maat, de grote voorman van LTO 2.0, is er een meester in.

Als hij gebeld wordt voor een gesprek, bedenkt hij van tevoren welke boodschap hij kwijt wil en daar houdt hij ook aan vast. Dat leverde deze week op de radio een prachtig gesprek op. Het onderwerp: veel Chinezen komen naar Nederlandse agrarische scholen om vooral tuinbouwkennis op te doen. De vraag was: is dat nou wel zo slim om onze voorsprong in kennis prijs te geven door de Chinezen wijzer te maken?

Vragensteller maakt geen schijn van kans

De interviewer kreeg geen poot aan de grond. Maat: “Onze groene scholen staan op een heel hoog niveau, dat blijkt maar weer. Daarom zijn wij ook tegen de plannen van het kabinet om deze scholen onder te brengen bij de grijze massa van de ROC’s en te verhuizen van Economische Zaken naar Onderwijs.” En: “Het agrarisch onderwijs is een heel goed voorbeeld van de samenwerking tussen bedrijfsleven, boeren en tuinders en het onderwijs, dat moeten we behouden. Ik hoop dat het kabinet dat ook eens inziet.”

Interviewer doet nog een poging

De interviewer probeerde het nog. Zij stelde Maat de vraag: “Als we onze kennis aan de Chinezen verkopen, houden we dan nog wel een voorsprong?” Maat: “Onze land- en tuinbouw staat op een heel hoog niveau. Het is verreweg de meest geavanceerde en belangrijkste exportsector van Nederland. Maar ja, nu zijn er weer allerlei Europese landen die hun boeren gaan ondersteunen met subsidies en dergelijke, en onze boeren moeten natuurlijk wel een level playing field hebben anders kunnen ze niet concurreren. Ik hoop dat het kabinet dat ook eens inziet en er werk van maakt.”

Interviewer: “En de Chinezen?” Maat: “Als we ze hier opleiden, zullen ze inzien dat onze machines, pootaardappelen en zaaigoed beter zijn en die gaan kopen. Het geeft nog maar weer eens aan dat ons agrarisch onderwijs een pareltje is dat gekoesterd moet worden. Ik hoop dat het kabinet dat ook eens inziet en deze scholen niet naar de ROC’s laat verhuizen.”

Interviewer: “Wat vindt u van het Nederlandse voetbalelftal?” Maat: “U moet niet vergeten dat de Nederlandse tuinbouw al jaren in de Champions League speelt. Ik hoop dat het kabinet dat nu ook eens inziet.” Goed gedaan!

Beheer
WP Admin