AkkerbouwOpinie

Alarm voor ondergrond (2)

Het laatste woord over ondergrond minder belasten is nog niet gezegd. Dát er over wordt gesproken, is al goed.

Drie weken terug ging het op deze plek over het rapport over ondergrondverdichting, dat onderzoeksinstituut Alterra van Wageningen UR begin dit jaar presenteerde. De strekking: het risico dat bij het huidige landgebruik en met de huidige mechanisatie de ondergrond wordt verdicht, is op veel gronden zeer groot, ook op zandgrond. Volgens het rapport zijn bijna alle Nederlandse ondergronden min of meer verdicht.

Dat kost opbrengst, zegt de Wageningse bodemfysicus Jan van den Akker in een interview in dit nummer van Boerderij. Hij praat over opbrengstdervingen van 20 procent door verdichting tot soms wel 40 procent. Met daarbij de opmerking dat sommige percelen inmiddels verdicht zijn zoals kopakkers jaren geleden. ‘Uiteindelijk wordt het homogeen slecht, dan is de ondergrond egaal verdicht.’ Een alarmsignaal voor de ondergrond is terecht, zeker omdat de ondergrondverdichting zich nooit volledig herstelt.

Over de mogelijkheden de bodem via lage bandenspanning te behoeden voor verdichting is het laatste woord nog niet gesproken. De druk moet omlaag. Maar over hoe ver kun je twisten, blijkt uit een discussie op www.boerderijconnect.nl. Waar de één zegt profijt te zien van bietenland klaarleggen met een trekker op banden met 0,25 bar (!), vraagt een ander zich af of een zo lage bandendruk niet meer slijtage dan extra bieten oplevert.

Andere kwestie: wat is nu beter, lange rupsen of brede soepele banden op lage druk? Michelin schermt met een Franse studie waarin de band als betere optie te voorschijn komt. Bodemtechnici in Wageningen op hun beurt hebben zo hun twijfels. Zij willen die studie eerst wel eens zien.

Ondertussen dubben boer en loonwerker over waarin te investeren. De keuze is niet eenvoudig. Het goede nieuws is: het is kiezen tussen twee goeden. Dat is al beter dan onachtzaam met een te harde, zwaarbelaste band over vochtige grond rijden.

Beheer
WP Admin