AkkerbouwNieuws

Akkerbouwers blij met vorst

Den Haag – Terwijl veel bedrijfstakken gehinderd worden door het winterweer, zijn akkerbouwers juist blij dat de vorst zijn intrede heeft gedaan.

Als het gaat vriezen zet kleigrond altijd iets uit. Wanneer de dooi inzet ontstaat vervolgens een losse korrelige structuur, die akkers beter bewerkbaar maakt in het voorjaar. Dat zegt Jaap van Wenum, zelf akkerbouwer en beleidsadviseur bij LTO, vrijdag. ,,Net als deuren nu wat gaan klemmen, zwelt grond ook iets op. Dat is goed, want in het najaar hebben de zware oogstmachines het land juist flink aangestampt. Wat mij betreft mag het dus wel even doorvriezen. In de wintermaanden hebben akkerbouwers de tijd om hun machines te onderhouden en even wat rustiger aan te doen.”

Door de nieuwste landbouwapparaten en stalconstructies zijn boeren de laatste jaren steeds beter in staat om Koning Winter de baas te blijven. Afgezien van een bevroren leiding hier en daar of een tractor die in de sloot rijdt, doen zich weinig problemen voor. ,,Op het platteland helpen boeren zelfs mee de wegen begaanbaar en sneeuwvrij te houden. Dat gaat een stuk beter dan dat gehannes in de grote steden”, benadrukt een woordvoerder van LTO. Volgens hem is het wel een voordeel dat het nu nog niet extreem koud is. Vorig jaar daalde het kwik op sommige plaatsen tot 20 graden onder nul, waardoor verschillende fruitbomen in het land kapot vroren.

Afgezien van wintertarwe zitten er in januari en februari nog geen gewassen in de grond, en op een enkele biologische boerderij na staat al het vee op stal. Alleen voor de glastuinbouw kan de winter niet snel genoeg voorbij zijn. Tuinders worden door de vorst op extra stookkosten gejaagd. Vooral als het meer gaat waaien, daalt de temperatuur in de kassen flink. Dan komt door alle kieren veel kou naar binnen, die met het hoger zetten van de verwarming moet worden gecompenseerd.