AlgemeenAchtergrond

Akkerbouw oogst meer graan en bieten en minder uien

De akkerbouwers oogsten dit jaar minder uien dan in 2008.

De productie van consumptieaardappelen stijgt iets. De bietenproductie stijgt fors. Volgens de voorlopige oogstraming van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) komt de oogst van consumptieaardappelen dit jaar op 3,64 miljoen ton. Dat is 0,1 procent meer dan vorig jaar. Het areaal is 1,8 procent gegroeid naar 70.519 hectare. Doordat de hectareopbrengsten achterblijven door de droogte, valt de totale productie vrijwel gelijk uit als in 2008.

De productie van zaaiuien schat het CBS op 1,17 miljoen ton. Dat is 4,9 procent minder dan vorig jaar. Het areaal is 3,8 procent gekrompen. Omdat de hectareopbrengsten ook bij de zaaiuien iets achter blijven bij vorig jaar, daalt de totale productie met 4,9 procent.

Suikerbieten en cichorei

Het areaal suikerbieten is iets gegroeid. Doordat de bieten erg goed groeien worden veel meer bieten gerooid. Vanweg de hoge suikergehalten rekent de sector op een recordproductie van 13,6 ton suiker per hectare.

Het CBS schat het areaal cichorei dit jaar op 4.417 hectare met een gemiddelde opbrengst van 44,3 ton per hectare. Dat is goed voor een productie van 195.618 ton cichorei. Vorig jaar is 3.409 hectare cichorei verbouwd. Het areaal is dit jaar met 29,6 procent gegroeid. Het CBS heeft nog geen hectareopbrengsten beschikbaar van cichorei.

Tarwe

De akkerbouwers hebben dit jaar veel meer tarwe geproduceerd dan op basis van het ingezaaide areaal werd verwacht. Het areaal wintertarwe was 8,3 procent kleiner dan in 2008, omdat in de herfst van 2008 minder is gezaaid vanwege slecht weer. Maar door de hogere hectareopbrengsten stijgt de totale productie dit jaar iets, blijkt uit de voorlopige oogstraming.

De productie van zomertarwe is 72,4 procent gestegen. Veel telers die in het najaar van 2008 geen wintertarwe konden zaaien hebben vorig voorjaar zomertarwe gezaaid.

Gerst en koolzaad

Veel wintergerst is wel op tijd gezaaid, waardoor het areaal iets is gestegen. Door de gestegen hectareopbrengst stijgt de totale productie 11,8 procent.

De productie van koolzaad stijgt 22,8 procent. Zowel het areaal als de gemiddelde opbrengst per hectare vallen dit jaar hoger uit.

Het CBS baseert de raming op de areaalopgave in de Landbouwtelling. De schattingen van de hectareopbrengsten zijn afkomstig van een inventarisatie die adviesbureau DLV Plant heeft uitgevoerd in opdracht van het CBS.

Beheer
WP Admin