Het ledenaantal van AgruniekRijnvallei daalde naar 1.700 na een opschoning van leden die niet voor minstens €2.500 aan producten kochten. - Foto: Henk Riswick AlgemeenNieuws

AgruniekRijnvallei keert prijsreductie van € 1 per ton voer uit

AgruniekRijnvallei (AR) keert in 2023 bijna €7,4 miljoen uit, ondanks een lichte daling in voeromzet en algemene omzetdaling van 8,7%.

Leden van voercoöperatie AgruniekRijnvallei (AR), die in januari 2024 nog steeds klant waren, ontvangen over het afgenomen volume voer van 2023 een prijsreductie van € 1 per ton (2022: € 1).  Voor klanten van AR Plant geldt een prijsreductie van 1% (2022: 0,5%) over de afgenomen gewasbeschermingsmiddelen. Dat blijkt uit het gepubliceerde jaarverslag.

Doel van AR is om producten tegen scherpe prijzen aan te bieden. Afhankelijk van het resultaat krijgen leden extra voordeel. Over 2023 keerde AR bijna € 7,4 miljoen uit aan de afnemers. In 2022 was dit ruim € 9,5 miljoen. Afgelopen jaar heeft AR haar strategie herzien. Een van de doelstellingen is om de coöperatieve structuur te verbeteren, onder meer door loyaliteit aan de coöperatie meer te gaan belonen.

Minder omzet voer

AR kijkt terug op een dynamisch jaar waarin alle bedrijfsonderdelen positieve resultaten behaalden. De totale voeromzet daalde met 1,4% licht naar 719.000 ton en bleef daarmee op peil in een krimpende markt. Het marktaandeel is naar eigen zeggen zowel in de veehouderij- als in de plantaardige sectoren gegroeid. De omzet pluimveevoer in tonnen daalde met 1,8%, de omzet varkensvoer met 10,8% en de omzet rundvee- en overige voeders met 3%.

Stijging omzet enkelvoudige voeders

Er werd in plaats van mengvoer vaker gekozen voor enkelvoudige voeders. Hierdoor steeg de omzet enkelvoudige voeders in tonnen met 45.5%. De omzet in meststoffen in euro’s boekte een daling van 11,1%. Dit kwam door de correctie van de meststoffenprijzen in 2023 ten opzichte van het prijspeil in 2022. De omzet in gewasbeschermingsmiddelen steeg met 10,0%. Ten opzichte van 2022 was er een stijging in zaai- en pootgoed van 5,8%.

Omzet daalt naar €400 miljoen

Het nettoresultaat van AR kwam uit op € 1,1 miljoen (2022: € 3,5 miljoen). In dit resultaat is rekening gehouden met de nog uit te keren prijsreductie voor afnemers van bijna € 0,6 miljoen. De omzet daalde met 8,7% naar circa € 400 miljoen. 

AgruniekRijnvallei telt minder leden

Het aantal leden van AR daalde van 2.036 naar 1.700. Dit is een gevolg van een uitgebreide opschoning van het ledenbestand. Het bestuur heeft het recht een lidmaatschap te beëindigen als een lid gedurende een aaneengesloten periode van een jaar niet voor ten minste € 2.500 aan producten of diensten van de coöperatie betrekt. Op basis hiervan zijn ruim 360 leden geïnformeerd over het feit dat het lidmaatschap eindigt.

AR meldt dat de inkomsten op de agrarische bedrijven ten opzichte van 2022 op niveau bleven. Wel was sprake van grote verschillen. Varkens- en legpluimveehouderijen hadden te maken met goede afzetprijzen en dalende voerkosten en energieprijzen. Melkveehouders hadden te kampen met dalende melkprijzen. In de plantaardige sectoren was de invloed van extreme weersomstandigheden groot.

‘Vraaguitval biologische sector’

Opvallend was vraaguitval in de biologische sector gedurende de eerste helft van 2023. Die daling werd volgens AR vooral veroorzaakt doordat de prijzen in de supermarkt sterk stegen en consumenten voor goedkopere alternatieven kozen. In de biologische pluimveehouderij kozen relatief veel ondernemers ervoor om (tijdelijk) om te schakelen naar de gangbare houderij door de hogere opbrengsten. Ook bij de biologische geiten signaleerde AR een aantal omschakelaars. In de tweede helft van het jaar trok de biologische markt weer aan. De inflatie vlakte af, de voerprijzen daalden en de consumenten kozen weer wat vaker voor biologisch. AR verwacht dat dit herstel in 2024 doorzet.

Beheer
WP Admin