AlgemeenOpinie

Agrocomplex Brabant groeit door

De toegevoegde waarde van de totale agrarische sector, inclusief verwerking in Noord-Brabant, groeit in de periode 2006 tot 2020 met 9 procent tot 4,25 miljard euro.

Dat blijkt uit het onderzoek VDW research van de Stuurgroep Landbouw Innovatie Brabant. Alle deelsectoren van de agrarische sector vertonen groei, met uitzondering van de intensieve veehouderij. De daling komt hier volledig door de varkenshouderij. De groei komt vooral door nieuwe vormen van bedrijvigheid zoals toename van de paardenhouderij en productie voor nichemarkten. Daarnaast zullen meer bedrijven een oorspronkelijke neventak als hoofdtak gaan uitvoeren.

Het aantal primaire agrarische bedrijven in Noord-Brabant zal in de periode tot 2020 dalen tot ongeveer 8.500 bedrijven. In 2008 waren er nog 13.350 primaire bedrijven. De dalingen komen voor in alle sectoren, met kleinere dalingen in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt. Voor de intensieve veehouderij, de melkveehouderij en de glastuinbouw wordt uitgegaan van meer dan een halvering van het aantal bedrijven in de periode 2005 tot 2020.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen