AkkerbouwAchtergrond

Agrico en Aviko wijzigen plan

Veel leden van Agrico hadden kritiek op de verkoop van de handel in fritesaardappelen aan Aviko Potato.

Ze voelden zich niet gehoord. Daarom hebben Agrico en Aviko Potato de plannen aangepast. Voorzitter Herman Vermeer van de raad van beheer erkent dat Agrico tekort schoot in de communicatie. “De leden voelden zich miskend.”

Agrico is gevoelig gebleken voor de kritiek van de leden op de overgang van de handel in fritesaardappelen naar Aviko Potato. Beide partijen hebben de afspraken aangepast.

Agrico maakte half november bekend dat de handel in fritesaardappelen per 1 december overgaat naar Aviko Potato. Veel Agrico-leden hadden moeite met het besluit. Zij zijn niet rechtstreeks geraadpleegd. En voor telers die alleen fritesaardappelen telen voor Agrico betekent dit een gedwongen afscheid van hun coöperatie.

Daarom zijn de afspraken aangepast. Agrico gaat de vrije aardappelen van de oogst van dit jaar verhandelen. Die gaan niet automatisch naar Aviko Potato. Agrico wil zo tegemoetkomen aan kritiek van de leden dat de marktwerking minder wordt als Agrico stopt met de handel in fritesaardappelen.

Een ander kritiekpunt is dat de leden hebben meegeholpen om Agrico op te bouwen. Maar dat geld blijft in de coöperatie als ze Agrico verlaten en overgaan naar een andere afnemer. Daarom laat Agrico de industrieaardappeltelers gedurende vier jaar delen in de winst. Ze moeten wel lid blijven. Verder betalen de telers die aan Aviko Potato gaan leveren voor het pootgoed van Agrico-rassen de poolprijs, zonder de marge van 45 euro per ton. De poolprijs is aanzienlijk lager dan de marktprijs.

De ledenraad, directie en raad van beheer zijn geschrokken van de heftige reacties op het akkoord van half november, zegt commercieel directeur Jan van Hoogen: “We zijn met elkaar en met Aviko Potato om tafel gaan zitten. Er is een klankbordgroep benoemd om de pijnpunten te inventariseren. Wij verwachten dat we met deze veranderingen een aantal knelpunten hebben opgelost.”
Voorzitter Herman Vermeer van de raad van beheer erkent dat Agrico tekortschoot in de communicatie met de leden. “De leden voelden zich miskend. We verwachten dit met deze aanpassingen recht te kunnen zetten.”

Aviko Potato is akkoord gegaan met de wijzigingen, zegt directeur Dick Zelhorst. “Wij hebben er belang bij dat zoveel mogelijk Agrico-telers overgaan naar Aviko Potato. Wij willen de telers laten zien dat we er alles aan doen om de overname voor alle partijen goed te laten verlopen.”
Daarnaast stapt Aviko Potato voor een jaar uit de beurscommissie Emmeloord. Zelhorst: “De beurs functioneert goed, maar wij willen alle schijn vermijden dat we de aardappelmarkt zouden beïnvloeden.”

Akkerbouwer Jan Veenink in Zeewolde vindt het nieuwe akkoord magertjes. “Agrico heeft er verstandig aan gedaan de vermarkting van de vrije aardappelen in eigen hand te houden. Maar wat betreft het complexe systeem van winstdeling had ik liever gezien dat de vertrekkende leden in één keer werden uitgekocht door de coöperatie.”

Onduidelijk is of de commotie gevolgen gaat hebben voor het management van Agrico. Algemeen directeur Ineke Mastenbroek zit thuis. Agrico wil daar geen toelichting op geven.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin