Foto: Jan Sibon AlgemeenNieuws

Agribusiness gaat samen mest verwaarden

6 prominente partijen in de agrarische sector gaan samenwerken aan verwaarding van mest.

Er komt een speciaal innovatieprogramma ‘Next Level Mest Verwaarden’ met als doel het ontwikkelen van een duurzame keten van mestverwaarding. Het gaat om Agrifirm, Darling Ingredients International, De Heus, VanDrie Group, FrieslandCampina en ForFarmers. Ze gaan samenwerken met Wageningen UR.

Mestketen verbeteren

De bedoeling is om nieuwe producten en technologie te ontwikkelen en de organisatie in de mestketen te verbeteren. Martin Scholten, directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen UR, is ‘kwartiermaker’. “De huidige mestverwerking is vooral gericht op het wegwerken van een mestoverschot. De drijfmest, digestaat uit mestvergisting en de daaruit gemaakte mestkorrels die nu worden gebruikt, zijn meestal van beperkte waarde voor gras en gewas en moeten dan worden aangevuld met kunstmest. Dat veroorzaakt mede de huidige milieuproblemen door bemesting”, zegt hij in een persbericht.

3 speerpunten

Mest zo vroeg mogelijk scheiden in een dikke en een dunne fractie is belangrijk. Daarna volgt opwaardering. De technieken daarvoor zijn er, maar kunnen verbeterd worden en er is opschaling nodig. Het consortium benoemt 3 speerpunten: kwaliteitseisen specificeren, technologie opschalen en de mestketen beter organiseren.

Beheer
WP Admin