VarkensNieuws

Afzet Varkens KI Twenthe licht gedaald

Fleringen – Varkens KI Twenthe heeft in 2010 ruim 328.000 doses sperma verkocht; 3,6 procent minder dan in 2009.

De belangrijkste verklaring voor de afzetdaling is de krimp in het ledental. In 2010 telde Varkens KI Twenthe 185 leden; een afname van 23 ten opzichte van 2009. De leden namen gemiddeld wel meer doses sperma af: 1.777 per bedrijf, een stijging van 8,4 procent.

Van alle aanwezige beren – fokkerij- plus eindberen – levert de Tempo voor het grootste aandeel. Deze beer zorgde voor ruim 22 procent van de totale afzet. Dit was in 2009 nog bijna 32 procent.
Toegespitst op de aanwezige eindberen, had de Tempo een aandeel van 23 procent in 2010. In 2009 was dit percentage 33.

Van alle verkochte doses eindberensperma was 63 procent afkomstig van een van de Piétrains. In 2009 was dit nog 54 procent. Naast Piétrains gefokt door Topigs zijn er ook nog Piétrains aanwezig die gefokt zijn door German Genetic, gefokt door BHZP, Belgische Piétrains en Piétrains afkomstig uit het fokprogramma van PIC.

Meer informatie over de prijzen van varkens vind je in Boerderij Marktprijzen:  

Varkensprijs Tönnies
Varkensprijs Van Rooi Meat
Beursprijs voor vleesvarkens
Duitse varkensprijzen