AkkerbouwAchtergrond

Afvalwater zuiveren voor groei

Aardappelverwerker Peka Kroef in Odiliapeel heeft een overeenkomst gesloten met waterschap Aa en Maas. Peka Kroef wil blijven groeien, zegt productiedirecteur Ron van Vonderen. “Dat kan alleen als we meer afvalwater gaan hergebruiken en zuiveren.”

Wat houdt de overeenkomst met waterschap Aa en Maas in?
”Peka Kroef wil meer afvalwater hergebruiken en gaat er fosfaat uit halen. Het afvalwater dat niet opnieuw kan worden hergebruikt, lozen we niet meer op het Peelkanaal, maar gaat rechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallatie in Haps.”

Waarom investeert Peka Kroef hierin?
”We verwerken jaarlijks zo’n 200.000 ton aardappelen tot koelverse producten voor vooral de foodservice en de retail. We willen groeien, maar kunnen dan niet meer voldoen aan de lozingseisen. Daarom onderzoeken we of we het afvalwater rechtstreeks naar de waterzuiveringsinstallatie in Haps kunnen brengen.”

Is zo’n investering terug te verdienen?
”Drinkwater is zo goedkoop dat hergebruik van afvalwater niet rendabel is. Maar dat kan veranderen. Ook willen we meer reststromen gaan vergisten. Dat is gezien de gasprijs nu nog niet rendabel, maar ook dat kan veranderen. Belangrijker voor ons is dat Peka Kroef maatschappelijk verantwoord wil ondernemen. Dat zorgt voor continuïteit in de bedrijfsvoering. Dat belang is moeilijk in euro’s uit te drukken.”

Maar de concurrentie in de EU op de markt voor aardappelproducten is erg groot. Dat leent zich niet voor investeringen die zich zelf niet terug betalen.
”De concurrentie is het grootst in de afzetmarkt voor diepvriesfrites. Peka Kroef produceert geen frites, maar alleen koelverse producten. Maar ook wij werken in een concurrerende markt. Toch investeren we totaal 10 miljoen tot 15 miljoen euro in de zuivering en afvoer van afvalwater. We willen groeien en daar is zo’n investering voor nodig. Groei van ons bedrijf betekent ook dat de 170 telers die aardappelen aan ons leveren mee kunnen groeien.”

Heeft Peka Kroef te maken met strengere milieuregels dan de concurrenten in het buitenland?
”Nederland loopt voor op bijvoorbeeld België en Frankrijk. In Duitsland zijn de milieuregels vergelijkbaar. Zweden heeft strengere regels voor de CO2-productie. Wij geloven dat je maatschappelijk verantwoord moet ondernemen. Onze klanten vragen dat. Peka Kroef is marktleider in Europa in de belevering van koelverse producten aan de foodservice. Zo’n positie houd je alleen als je voldoet aan de wensen van je afnemers.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin