AlgemeenNieuws

Aflatoxine ook in Nederlands voer en melk

Zoetermeer – Met aflatoxine vervuilde Servische mais is in Nederlands mengvoer terecht gekomen: in twee partijen pluimveevoer. Beide partijen zijn deels vervoederd, meldt bureau GMP+. De rest is geblokkeerd.

Melk van twee Nederlandse melkveebedrijven is al zes weken geleden geweigerd in verband met een te hoog gehalte aflatoxine, laat een woordvoerder van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) weten. De NZO stelt dat geen melk in de voedselketen terecht is gekomen, omdat binnen vier uur duidelijk is of melk aan de veiligheidsnorm voldoet of niet. Anderen trekken deze bewering in twijfel, omdat het volgens hen tot een week kan duren voordat een deugdelijke analyse van de melk is gemaakt. Het lijkt vanuit die optiek aannemelijk dat dus ook een klein deel van vervuilde melk in de voedselketen terecht is gekomen. Bovendien zijn pas naderhand de controles geïntensiveerd.

De twee melkveebedrijven waar normoverschrijdingen zijn gevonden, mogen pas weer melk  leveren als geen aflatxine meer wordt aangetroffen. Dit duurt waarschijnlijk enkele dagen. Volgens de zuivelindustrie zijn geen verdere normoverschrijdingen meer aangetroffen. Het lijkt gezien de informatie van uit de voerketen echter wel aannemelijk dat meer bedrijven ondeugdelijk voer hebben gehad.

De stichting Trust Feed laat bij monde van voorzitter Johan Schuttert weten dat geen vervuilde mais is aangetroffen bij de aangesloten mengvoerbedrijven. Dit lijkt in tegenspraak met de uitlatingen van GMP+. Duitse autoriteiten laten echter weten dat een deel van het daar samengestelde mengvoer ook op boerenbedrijven in Nederland terecht is gekomen.

GMP+ heeft al begin februari gewaarschuwd voor het gevaar van vervuilde mais. Trust Feed heeft importeurs vervolgens zo’n twee weken laten, op 19 februari, een terugkoppeling gegeven. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is pas met een traceringsonderzoek begonnen nadat ze uit Duitsland bericht heeft ontvangen dat een deel van de met aflatoxine besmette mais via Rotterdam naar Duitse veevoerproducenten is vervoerd. Een andere deel van de mais is via Bremen in de Duitse voerketen beland. In Duitsland staan 3.600 boerderijen onder toezicht. De meeste in Nedersaksen, maar in vier andere deelstaten zijn ook bedrijven onder controle geplaatst.

De veevoerindustrie en graanhandel hebben nog geen verklaring voor de vraag hoe kennelijk gecertificeerde grondstoffen toch door de controles heen zijn gekomen. Dat bovendien nadat al in oktober 2012 via het Europese waarschuwingssysteem RASFF een eerste waarschuwing tegen vervuilde mais is uitgedaan. Een zegspersoon van een graanhandelaar vertelt wel dat na de vondst van de aflatoxine in de afgelopen weken het bemonsteringsprotocol is aangepast.

Hoe groot de partij is die in Nederland is beland, is nog onbekend. De in Duitsland aangetroffen partij mais is 45.000 ton groot, waarvan 10.000 ton is gebruikt door dertien mengvoerfabrieken in vooral Nedersaksen, voor mengvoer voor zowel runderen, varkens als pluimvee. De rest van de partij kon op tijd uit de roulatie worden gehaald. De mais bleek 0,204 mg per kilo te bevatten. De grenswaarde is slechts 0,02 mg/kg. De besmetting is volgens bronnen in Nedersaksen aan het licht gekomen via de melkcontrole bij een leverancier van zuivelbedrijf Ammerland.

Beheer
WP Admin