AkkerbouwAchtergrond

Afdekken is algemeen belang

Iedereen weet dat afdekken van afvalhopen verstandig is. Toch gebeurt het minder.

Aardappel- en uienafvalhopen zijn de primaire besmettingsbron voor verspreiding van phytophthora in aardappelen en valse meeldauw in uien. Ondanks dat elke akkerbouwer weet dat onderdekken van aardappel- en uienafvalhopen de verspreiding van de schimmelziekten tegengaat, blijken er altijd weer veel telers hardleers. Dit jaar zelfs hardleerser dan voorgaande jaren.
De NAK controleert in opdracht van het Productschap Akkerbouw of akkerbouwers aardappelafvalhopen goed afdeken, BQ Support doet dat voor uienafvalhopen. Zien ze een overtreding, dan mogen de NAK en BQ Support een waarschuwing (gele kaart) of boete (rode kaart) geven.
Het resultaat van de inspecties van de NAK werd afgelopen week bekend. Tot en met 2010 namen telers de (met tucht opgelegde) afdekadviezen ter harte. Het aantal overtreders nam gestaag af. In 2008 waren er 67 afvalhopen onvoldoende afgedekt, in 2009 was dat aantal gedaald tot 54. In 2010 deelde de NAK 44 gele kaarten uit en één rode kaart.
Akkerbouwers nemen dit jaar echter minder goed hun verantwoordelijkheid. Tot en met 16 juli 2011 heeft de NAK controles uitgevoerd bij 771 aardappelafvalhopen. Er zijn 70 waarschuwingen uitgedeeld (gele kaarten). Drie telers komen voor de tuchtrechter (rode kaarten). Dat zijn er flink meer dan voorgaande jaren.
Hoe dat komt, weet de NAK niet. Er zijn net zo veel controles uitgevoerd als in andere jaren. Ook zijn niet meer ongehoorzame telers verklikt door collegatelers die wel hun zaakjes op orde hadden. Wellicht is het droge voorjaar een reden. Door het vroege voorjaar waren ze al vroeg druk met voorjaarswerk en ‘vergaten’ ze in de drukte de afvalhoop af te dekken. Maar dat mag natuurlijk geen excuus zijn. Het onderdekken van afvalhopen doe je niet alleen voor je eigen bedrijf, maar ook voor het algemeen belang. Iedereen is gebaat bij minder besmettingsbronnen. Ook dat is natuurlijk algemeen bekend.

Beheer
WP Admin