AkkerbouwOpinie

Advies aan Bleker focust veel te veel op liberalisering

Het advies van de Raden voor de leefomgeving en infrastructuur (RLI) aan staatssecretaris Bleker is veel te eenzijdig gericht op liberalisering van de wereldmarkten van agrarische producten. Dat vindt voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV).

De RLI laat zien blind achter de liberaliseringslobby aan te lopen en geen oog te hebben voor de maatschappelijke nadelen. Dat vinden we een gemiste kans. We geven de RLI een zware onvoldoende en vinden dat het huiswerk over moet.

Op verzoek van het kabinet adviseerden de RLI over de uitgangspunten voor het GLB. Het advies zit gevangen in het heilige geloof van wetenschappers, ambtenaren en vertegenwoordigers van de agribusiness die betrokken waren bij het opstellen van het advies in vrijhandel. De NAV is teleurgesteld in de RLI, die de liberalisering kennelijk als een voldongen feit ziet.

De RLI heeft zelfs niet de moeite genomen de plussen en minnen van vrije wereldhandel voor de samenleving en voor voedselproducenten en consumenten op een rij te zetten en dit af te zetten tegen een gemeenschappelijk landbouwbeleid waarin de landbouwmarkten enigszins worden geordend. Men constateert slechts dat de liberalisatie door de Wereldhandelsorganisatie (WTO) voortgaat. Dit terwijl liberalisatie wel degelijk enorme nadelen kent.

Een nadeel is dat overproductie tot lage prijzen leidt waarna de landbouwinvesteringen dalen en de wereld aankoerst op een voedselcrisis. En vergeet niet het grotendeels verdwijnen van de productie van plantaardig eiwit uit Europa na het verdwijnen van de marktbescherming in de EU.
De eenzijdige focus van RLI op liberalisatie is mede een gevolg van het zeer selectieve gezelschap dat een bijdrage leverde aan het advies.

Het stoort de NAV zeer dat de RLI volledig voorbij gaat aan de maatschappelijke gevolgen van scherpe concurrentie op de wereldmarkten. Milieu, dierenwelzijn en boereninkomens zijn de klos als op het scherp van de snede moet worden geboerd. Vrije wereldhandel klinkt mooier dan het is. Denk ook eens aan het risico op ziekten en plagen, die zich door de wereldhandel sneller over de wereld kunnen verspreiden.

Ik vind dat naast het advies van de RLI een advies gelegd moet worden dat de mogelijkheden schetst voor landbouw en samenleving bij een GLB met ordening van markten en voedselsoevereiniteit als uitgangspunt. Wij willen minder gesleep met landbouwproducten over de wereld en inzetten op voedselzekerheid en voedselveiligheid per werelddeel. Dus per werelddeel zorgen voor voedselzekerheid en dus minder afhankelijk zijn van de wereldmarkt. Met andere woorden: managed trade.

Teun de Jong,
voorzitter Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Beheer
WP Admin