AlgemeenAchtergrond

Administratieve lasten LNV dalen met 37 procent

De lasten voor ondernemers ten gevolge van regelgeving van het ministerie van landbouw zullen in 2007 met 37 procent zijn gedaald ten opzichte van 2002. Daarmee voldoet LNV ruimschoots aan de kabinetsdoelstelling van 25 procent minder administratieve lasten.

Beheer
WP Admin