AlgemeenNieuws

Actiekamp niet door onderzoeker overtuigd

Swifterbant – Genetisch veranderde gewassen kunnen een bijdrage leveren aan een duurzame landbouw, als ze slim worden ingezet.

Die boodschap heeft onderzoeker Bert Lotz van Plant Research International (Wageningen UR) uitgedragen in discussie met deelnemers van het landbouwactiekamp in Swifterbant.

Deelnemers van het actiekamp hebben zich niet door Lotz laten overtuigen, meldt woordvoerster Elly Janssen. Zij zegt dat transgene gewassen helemaal niet nodig zijn in een goede landbouwpraktijk. Jansen stelt dat de ontwikkeling gewassen door traditionele veredeling de afgelopen jaren veel te eenzijdig gericht is geweest op meer van hetzelfde. Volgens haar zou veel meer onderzoek moeten worden gedaan naar nieuwe landbouwtechnieken, bij voorbeeld met wisselteelten, om de landbouw minder kwetsbaar te maken voor ziekten en plagen en minder afhankelijk van multinationals.

In een drie uur durende discussie maakte onderzoeker Lotz duidelijk dat ook Wageningse onderzoekers niet vinden dat transgene gewassen alleen zaligmakend zijn. ”Als je jaar in jaar uit gewassen inzaait die resistent zijn tegen de onkruidbestrijder glyfosaat krijgt je resistente onkruiden”, legt Lotz uit.

”Elke boer weet dat je verschillende technieken moet combineren. Dat betekent dat je bijvoorbeeld mechanische bestrijding afwisselt met transgene teelten en dat je verschillende teelten en verschillende resistenties gebruikt.”

Deelnemers van het actiekamp hebben vandaag geprotesteerd tegen de teelt van genetisch veranderde gewassen. Lotz heeft de actievoerders duidelijk gemaakt dat het betreden van de proefvelden ook schade kan veroorzaken aan proeven die helemaal niets te maken hebben met transgene teelten. ”Wie schade aanbrengt is daarvoor verantwoordelijk. Demonstratie is een ieders recht, maar er zijn ook regels waar je je aan moet houden.”