RundveeNieuws

Actie tegen groei rundveestapel

Amsterdam – Vijf milieuorganisaties voeren gezamenlijk actie tegen schaalvergroting in de melkveehouderij.

Via een kaartenactie willen Milieudefensie, de Brabantse Milieufederatie, de Gelderse natuur en Milieu Federatie, Milieufederatie Limburg en Natuur en Milieu Overijssel aan staatssecretaris Sharon Dijksma duidelijk maken dat ze zich zorgen maken over de groei in de melkveehouderij.

De organisaties vinden dat Dijksma het stelsel van dierrechten in stand moet houden. “De Nederlandse veestapel is al te groot. Zonder duidelijke grenzen zet Dijksma de deur open voor verdere groei, met alle gevolgen van dien”, zegt Hugo Hooijer van Milieudefensie. De actiegroepen vrezen dat bij de verdwijning van het melkquotum de rundveestapel hard gaat groeien.