AlgemeenOpinie

Aardappelteler moet investeren in marktkennis

De verwerkingscijfers zijn straks niet meer openbaar. Dat verzwakt de positie van telers.

De maandelijkse verwerkingscijfers van de aardappelverwerkers worden niet meer openbaar gemaakt als straks de productschappen weg zijn. De Aardappelverwerkende Industrie (Vavi) neemt daarover binnenkort een besluit, maar het lijkt nog slechts een formele kwestie. Hoofdproductschap Akkerbouw (HPA) verzamelt nu nog gegevens over de hoeveelheid verwerkte aardappelen en hoeveel verwerkte producten daarvan zijn gemaakt. Zo berekent het hoeveel heffing de verwerkers aan het productschap moeten betalen. Iedere 20ste van de maand wordt duidelijk hoeveel aardappelen de voorgaande maand zijn verwerkt.

De Vavi gaat straks zelf de verwerkingscijfers verzamelen. Die gegevens zijn dan wel alleen voor intern gebruik. Aardappeltelers en andere marktpartijen krijgen ze niet meer te zien.

Geef de verwerkers eens ongelijk. In elke markt, dus ook de aardappelmarkt, draait het voor individuele spelers meer om kennisvoorsprong dan om transparantie. Kennis is waardevol en die ga je niet zomaar rondstrooien om er daarna mee om je oren te worden geslagen.

Evenzogoed is het voor veel handelaren en telers wel erg vervelend dat ze worden afgesneden van een voor de markt belangrijk verwerkingscijfer. Wie deze goed leest, analyseert en combineert met andere beschikbare informatie komt veel te weten over voorraden in vrieshuizen en daarmee over de nood aan aardappelen. Dat is belangrijk voor poolbeheerders, boeren met vrije aardappelen en zelfs voor contracttelers in verband met de afrekening van hun ‘overaardappelen’.

Het CBS komt ook wel met verwerkingscijfers, maar pas maanden later. Ze hebben dan hun glans goeddeels verloren.

Het is lastig hier een boosdoener aan te wijzen, de maandelijkse verwerkingscijfers sneuvelen in de slipstream van de opheffing van de productschappen. Telers gaan dit verlies merken en zullen meer moeten investeren in de ontwikkeling van eigen kennisvoorsprong.

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin