AkkerbouwAchtergrond

Aardappelsector erg boos over illegaal pootgoed

De aardappelsector maakt zich grote zorgen over de handel in illegaal pootgoed. De NVWA legt een link met ringrot. ”Onze buitenlandse concurrenten gebruiken dit om Nederlandse pootgoed zwart te maken.”

De verontwaardiging in de aardappelsector is groot over de illegale handel in pootaardappelen vanuit Goeree Overflakkee. Breeders Trust, de opsporingsorganisatie van acht Europese handelshuizen, heeft bewijzen voor de illegale handel. De voedselautoriteit NVWA vermoedt dat verspreiding van illegaal pootgoed de oorzaak is van de vele uitbraken van ringrot in het Zuid-Hollandse gebiedsdeel.

Dit maakt de aardappelsector erg ongerust. Nederland heeft de ringrotvrije status. Bij uitbraken in het verleden kwam die vrije status niet in gevaar, omdat de NVWA direct maatregelen trof om verspreiding tegen te gaan van de zeer besmettelijke en hardnekkige aardappelziekte. Maar nu op Goeree Overflakkee sinds 2009 voortdurend nieuwe ringrotuitbraken zijn en een link is gelegd met illegale handel in pootaardappelen, kan Brussel wel eens minder vertrouwen hebben in de Nederlandse aanpak. Het zou een enorme klap betekenen voor de export van poot- en consumptieaardappelen als Brussel de ringrotvrije status opschort.

Daarom krijgen alle bijna 250 aardappeltelers op Goeree Overflakkee drastische maatregelen opgelegd van de NVWA. Ze moeten bijna tot op de knol nauwkeurig kunnen aangeven waar hun pootgoed vandaan komt. En ze moeten alle machines, installaties en opslagloodsen voor aardappelen reinigen en ontsmetten.

Simon Breure, voorzitter van de LTO-afdeling Goeree Overflakkee, is geschrokken. ”Je verwacht niet dat mensen in de sector zo onverantwoord handelen. Maar ook telers horen te weten wat ze in hun grond stoppen. En voor de loonwerkers is het een hard gelag. Zij moeten bij het verplaatsen van het ene naar het andere bedrijf al hun aardappelmachines iedere keer weer helemaal reinigen en ontsmetten.”

Breure staat achter de maatregelen van de NVWA. ”We moeten ringrot uitbannen. Anders is het probleem veel groter.”

De goeden lijden onder de kwaden, verzucht Upt Hiddema, voorzitter van de LTO-werkgroep Pootaardappelen. ”Maar wij staan achter de maatregelen van de NVWA. We kunnen het ons niet veroorloven dat de ringrotvrije status in gevaar komt. Anders krijgt de hele aardappelsector een flinke opdonder. Onze buitenlandse concurrenten gebruiken dit om Nederlandse pootaardappelen zwart te maken.”

Voorzitter Kees van Arendonk van de Nederlandse Aardappel Organisatie vindt het een zeer kwalijke zaak dat illegaal pootgoed is vermarkt. ”Het verband tussen de ringrotuitbraken en het verspreiden van illegaal pootgoed moet nog wel bewezen worden. Maar het lijkt er sterk op dat het verband er wel is. Nederland heeft een goede naam wat betreft kwaliteitscontrole. Wij staan achter de maatregelen van de NVWA. Zo geeft Nederland aan dat de ringrotuitbraken stevig worden aangepakt. De NAO gaat zich intern nog buigen over de vraag hoe bedrijven die illegaal pootgoed verspreiden, kunnen worden aangepakt.”

Meer informatie over de aardappelprijzen vind je in Boerderij Marktprijzen:

  • Fritesaardappelen
  • Aardappelvlokken
  • Exportaardappelen
  • Pootgoed
  • Tafelaardappelen
  • Voeraardappelen
  • Beheer
    WP Admin