AlgemeenAchtergrond

Aantal bouwvergunningen gedaald

In het derde kwartaal van dit jaar is voor ruim 15.000 nieuwbouwwoningen een bouwvergunning verleend, een daling van 32 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Gerekend over de eerste negen maanden van het jaar daalde het aantal vergunningen met 18 procent. Het CBS verwacht dan ook dat het aantal gereedgekomen woningen de komende tijd een daling zal laten zien. Over het algemeen zit er anderhalf tot twee jaar tussen het verlenen van een vergunning en het opleveren van de woning.

De afgelopen jaren lag in de eerste drie kwartalen het aantal woningen waarvoor een bouwvergunning werd verleend steeds boven het aantal gereedgekomen woningen, waardoor de “pijplijn” aan te bouwen woningen steeds langer werd. Die ontwikkeling is tot staan gekomen. De pijplijn is het afgelopen kwartaal met 2300 woningen gekrompen.

Er zijn grote verschillen tussen de provincies. In Zuid-Holland was dit jaar de grootste terugloop te zien in het aantal bouwvergunningen, terwijl Flevoland als enige provincie een stijging liet zien.

Beheer
WP Admin