AlgemeenAchtergrond

Aantal bedrijven in Vlaanderen loopt verder terug

Het aantal land- en tuinbouwbedrijven in Vlaanderen is in vergelijking met tien jaar geleden ongeveer met 28 procent gedaald tot 34.410 in 2005. Het landbouwareaal bleef nagenoeg gelijk, waaruit geconcludeerd kan worden dat de schaalvergroting in de sector doorzet.

Beheer
WP Admin