AlgemeenNieuws

Aansprakelijkheidsverzekering verplicht voor Duitse voerfabrikanten

Berlijn- Het Duitse landbouwministerie verplicht mengvoerfabrikanten om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

De daarvoor nodige wetswijziging is vandaag door het kabinet in Berlijn goedgekeurd.

Met de maatregel wordt het actieprogramma ’Bescherming van de consument in de veevoerketen’dat in 2010 is gestart, afgerond. Het actieprogramma werd opgezet na het dioxineschandaal waarbij de Noord-Duitse firma Harles & Jentzsch verontreinigde veevoervetten in omloop had gebracht. Duizenden boerenbedrijven moesten als gevolg daarvan tijdelijk op slot.

Eerder in het kader van het actieprogramma genomen maatregelen zijn onder meer een meldplicht voor private laboratoria en de opzet van een snel-alarmsysteem. Ook op EU-niveau zijn enkele initiatieven genomen, waaronder een toelatingsplicht voor voerfabrikanten. Corr

Beheer
WP Admin