AlgemeenOpinie

Aanpassen WAV-zones geeft vijftien boeren meer ruimte

In de provincie Gelderland komen vijftien veebedrijven minder binnen de grenzen van de zeer kwetsbare natuur te liggen dan aanvankelijk gedacht.

Dat blijkt uit het voorstel van de nieuwe begrenzingen in het kader van de Wet Ammoniak Veehouderij. Gedeputeerde Harry Keereweer is positief over het voorstel van de streekcommissie Achterhoek-Liemers, waarin LTO Noord samen met de gemeenten en de Gelderse Milieufederatie tot een overeenstemming zijn gekomen. “Het aantal bedrijven dat in de zonering lag is hiermee gehalveerd. 326 bedrijven krijgen nu de ruimte om zich te ontwikkelen en worden niet langer beperkt door de ammoniakwetgeving”, aldus Keereweer.

In het plan zijn ook nieuwe zeer kwetsbare natuurgebieden aangewezen, maar in deze gebieden liggen geen veehouderijbedrijven. Provinciale Staten van Gelderland nemen op 27 mei een besluit over de nieuwe begrenzing van de EHS en de aanwijzing van de zeer kwetsbare gebieden.