AkkerbouwOpinie

Aangenaam vooruitzicht

De akkerbouw kan, de dip van vorig jaar ten spijt, een betere inkomenspositie tegemoet zien.

De laatste tarwe van 2011 doet €245 per ton en voor tarwe van de nieuwe oogst wordt meer dan €200 geboden. Er zit al weer een paar jaar muziek in de graanteelt.

Tarwe is een gewas met uitstraling. Als grootste en laag salderend gewas fungeert graan als spil in de prijsvorming van andere gewassen. Het tarwesaldo is de bodem. Om akkerbouwers te verleiden tot de teelt van een conservengewas, vlas of graszaad moet tenminste het saldo worden geboden van de vrij risicoloos te telen tarwe.

Tarwe heeft ook effect op de aardappelprijzen. Waar in Noordwest-Europa de grond voor aardappelen marginaal is, wordt het gewas ingeruild voor graan of een ander maaigewas, zodra het saldo daarvan aantrekt.

De terugblik op een goed seizoen 2011-’12 en het vooruitzicht op opnieuw een goed graanjaar zorgen voor een opgewekte stemming. Het is een mooie aanloop naar de graanoogst, de mooiste van het jaar.

Nu is het met een goede graanmarkt niet direct alleen maar hosanna. Dramatisch lage aardappel- en uienprijzen deden de akkerbouwinkomens in 2011 kelderen tot een derde van het jaar ervoor. Graan is mooi, graan is belangrijk, maar voor het gros van de Nederlandse telers is het tegelijk een marginaal gewas. Het effect van iets te veel aardappelen en uien is met een goede tarweprijs bij lange na niet te repareren.

Maar ook hier laat zich een wat rooskleuriger toekomstbeeld optekenen. Aviko-inkoopdirecteur Dick Zelhorst voorspelt in deze Boerderij Akkerbouw meer marktmacht voor de aardappelteler. Na een periode van stagnatie en zelfs terugloop van de fritesproductie in Europa ziet hij kansen ontstaan om hiervandaan de wereld te beleveren. Meer afzet voor frites betekent meer vraag naar grondstof. Nederlandse telers kunnen, ondanks de dure grond, concurreren met telers aan de andere kant van de wereld.

De inkomenspositie van de akkerbouw, de dip vorig jaar ten spijt, wordt beter.

Beheer
WP Admin