Partner
Aan- en verkoop van een agrarisch object is maatwerk AlgemeenPartner

Aan- en verkoop van een agrarisch object is maatwerk

Verkoop van een agrarisch bedrijf vergt specialistische kennis van een makelaar, aldus NVM Agrarisch & Landelijk-makelaar André Olden van Olden Makelaars uit Bathmen. “Je hebt hierbij te maken met vergunningen (milieu- en natuurwet), bestemming versus gebruik en tal van randzaken die goed onderzocht moeten worden.”

De eerste vraag die altijd aan bod komt is de reden van verkoop, vertelt Olden. “Is er haast bij geboden? Is er sprake van financiële druk vanwege bijvoorbeeld de bank of oprukkende industrie of woningbouw? Is de omvang voldoende voor een volgende boer of tuinder, of zijn er alternatieve aanwendings- of verkoopmogelijkheden? Bij een wat kleiner bedrijf is het mogelijk om verschillende bedrijfstypes op die locatie voort te zetten, maar ook een gesplitste verkoop van erf plus gebouwen apart van de landbouwgrond is mogelijk. Op die manier kan men een breder koperspubliek treffen en vaak tot een hogere verkoopopbrengst en/of verkoopgarantie komen. Wanneer helder is wat de tijdspanne is waarin een agrarisch ondernemer zijn bedrijf wil verkopen, ga je met elkaar een tijdlijn en strategie uitzetten hoe je de verkoop gaat invullen.”

Bedrijfsverplaatsingen

Een Agrarisch & Landelijk-makelaar verzorgt vaak zowel de aan- als verkoop van agrarische objecten, soms zelfs in een parallel traject. “Bijvoorbeeld bij bedrijfsverplaatsingen. Dan zoekt een agrarisch ondernemer een makelaar die enerzijds de verkoop begeleidt, maar anderzijds ook adviseert bij de aankoop van een nieuwe locatie. Dit kunnen echter ook gescheiden trajecten zijn, bijvoorbeeld wanneer een stoppende ondernemer een woning zoekt in een dorp. Daarbij kunnen we ook gebruikmaken van ons uitgebreide NVM-netwerk. Binnen onze provincie, maar ook daarbuiten.”

Aan de daadwerkelijke verkoop kan volgens Olden soms een hele tijd voorafgaan, om te onderzoeken of er wellicht eerst bepaalde vergunningen geregeld moeten worden om de verkoop te vergemakkelijken. “Wij kunnen daarbij adviseren en werken samen met advieskantoren op het gebied van ruimtelijke ordening. We doen dan een scan om zowel de huidige situatie als de toekomstige potentie van een bedrijf in kaart te brengen.”

Regelgeving

Hoe compleet een agrarisch bedrijf vervolgens wordt verkocht wisselt. “Ik heb melkveebedrijven leeg verkocht, dus zonder machines en veestapel. Maar ik heb ook een keer een bedrijf verkocht, waarbij ‘s morgens de boer nog molk en ’s middags de koper aan de gang ging. Of waar verkoper en koper een week of twee samen optrokken om een en ander over te dragen. Ook dat komt voor”, aldus de Agrarisch & Landelijk-makelaar.

Kennis van regelgeving is juist in deze sector erg belangrijk, stelt Olden tot slot. “De regelgeving op het gebied van welzijn en vergunningen verandert continu. Zo is onlangs het Programma Aanpak Stikstof (PAS) afgeschoten. Dit betekent dat alle verleende vergunningen op basis van de PAS, op basis waarvan koeien zijn gehouden in stallen, in een keer niet meer geldig zijn. Hoe ga je daarmee om bij verkoop? Dit vergt echt maatwerk per locatie. In kenniswerkgroepen binnen onze NVM vakgroep Agrarisch & Landelijk hebben wij meerdere malen per jaar sessies waarin dit soort (actuele) problematiek aan de orde komt. Naast uiteraard de permante educatie die Agrarisch & Landelijk-makelaars volgen via hun certificering bij makelaarsregister VastgoedCert en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.”

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin