AkkerbouwAchtergrond

Aaltjesdruk bietenteelt wordt niet minder

Suikerbietentelers kunnen hun bietenzaad voor het komende seizoen bestellen via Suiker Unie. Naast oogst en verwerking speelt rassenkeuze momenteel een grote rol in de bietenteelt.

Op de website van bieteninstituut IRS staat een diagram die kan helpen bij de keuze. De aanwezigheid van aaltjes is hierbij een belangrijke factor.
Ondanks de aaltjesresistente rassen en het krimpende bietenareaal wordt de aaltjesdruk niet minder, zegt Jurgen Maassen van IRS. ”Ik ken de theorie dat je minder druk verwacht als het areaal per teler kleiner wordt en de vruchtwisseling wordt verruimd. Dat is dus niet aan de orde.”
Gert Sikken, agrarisch directeur Suiker Unie: ”Ondanks de afname van het areaal kan het percentage bieten in een bouwplan gelijk blijven. De besmetting neemt niet af met resistente rassen. Deze rassen hebben een hogere tolerantie tegen aaltjes, maar zorgen niet voor verlaging van hoeveelheid aaltjes.”

Maassen benadrukt dat het belangrijk is dat een teler de situatie op zijn perceel kent. ”Het nemen van een bietencycteaaltjesmonster helpt hierbij. Vervolgens moet de teler een ras kiezen dat past bij zijn situatie. Ook rhizoctonia speelt hierbij een belangrijke rol. Of dat in de regio aanwezig is, weten telers wel. Die informatie krijgen ze via onder meer buitendienstmedewerkers en vergaderingen.”

Suiker Unie heeft maandag contracten naar telers gestuurd. De bietenverwerker de zaadbestelling het liefst digitaal. ”Dat is sneller en makkelijker”, zegt Sikken. ”Voor de teler zelf is het ook beter om via internet te reageren, want zo heeft hij een grotere kans dat hij krijgt wat hij wil. Ook met het oog op de stakingen van TNT. De bietenzaadbestelling voor 2011 kan via het ledenportaal worden geplaatst. Eerst wordt de leveringsovereenkomst ingevuld, vervolgens kan een keuze worden gemaakt uit de beschikbare zaadrassen.
Via de website is direct te zien welke rassen nog beschikbaar en dus ook leverbaar zijn.

Beheer
WP Admin