AkkerbouwAchtergrond

Aaltjes of structuur-probleem?

Veel aaltjesinformatie groeit in het veld. Controleer uw gewas daarom op afwijkende ontwikkeling.

Met name rond de opkomst en bij het sluiten van gewassen zijn aaltjesaantastingen goed waarneembaar. Vaak is de vertraging in opkomst en groei slechts tijdelijk te zien. Deze verschijnselen worden nogal eens af gedaan als structuurproblemen, toch is dit niet altijd het geval. Splitsing van hoofdwortels, baardvorming van wortels, knobbels en rottende plekjes op de wortels zijn allemaal signalen dat er mogelijk aaltjes in het spel zijn.

Lees meer op www.kennisakker.nl.
Kijk ook eens op www.aaltjesschema.nl

Beheer
WP Admin