Varkenshouderij

Partner

Veel vroege PRRS-infecties bij biggen

Om meer inzicht te krijgen in vroege PRRS-infecties tijdens de biggenopfok-periode heeft Zoetis samen met de Gezondheidsdienst voor Dieren in Nederland en DGZ in Vlaanderen prevalentieonderzoek uitgevoerd.

Daaruit blijkt dat bij meer dan de helft van de bedrijven die biggen niet vaccineren al bij de biggenopfok PRRS wordt aangetroffen.

Hoe kunnen we de biggen beter beschermen?

  • Meer aandacht voor kraamstalmanagement
  • Een goed doordacht overleg beleid
  • Strikt all-in-all-out hanteren (dus geen oudere dieren terugleggen)
  • Goede persoonlijke hygiëne om versleping te voorkomen

Er is volop beweging in de markt. Inmiddels vaccineert maar liefst 85% van de zeugenhouders tegen PRRS. Hiervan vaccineert ongeveer 90% de zeugen en bijna 50% ook de biggen. Het vaccineren van biggen is de laatste jaren flink toegenomen. Dit als antwoord op het aantreffen van vroege PRRS bij biggen na het spenen. Voor zeugenhouders is het van belang om te weten in welke leeftijdsgroepen PRRS-infecties voorkomen, zodat ze de dieren vroegtijdig kunnen beschermen.

Bekijk hier de video over de effectieve PRRS-aanpak in de Biggenopfok