Varkenshouderij

Nieuws

Flexibeler sloopregels bij warme sanering

De inventaris mag de stal uit voordat de NVWA-controleur groen licht geeft om de stallen te slopen.

Een deelnemer aan de Warme sanering varkenshouderij kan met de sloop van de stallen beginnen zodra de dieren eruit zijn. De hokinrichting mag er vanaf dat moment uit. De mestopslag en romp van de stallen moeten nog blijven staan. Deze toezegging zegt de Coalitie Vitale Varkenshouderij te hebben gekregen van het ministerie van LNV en uitvoeringsdienst RVO.nl.

Meer slooptijd

Voor deelnemers aan de saneringsregeling is dit belangrijk. Volgens de letter van de regeling hebben ze zes maanden tijd om de stallen te slopen en het steenpuin af te voeren. Formeel kan het slopen starten na een inspectie door de NVWA, die kijkt of de varkens weg zijn en de mestopslag leeg is. De termijn van een halfjaar wordt zodoende ruimer. Tegenover Boerderij verklaarde de NVWA onlangs al dat ze instructies opstelt met betrekking tot de interpretatie en toepassing van de slooptermijn. Volgens de Coalitie Vitale Varkenshouderij kan een deelnemer aan de sanering binnen tweeënhalve week na de aanvraag van het voorschotbedrag van 70% starten met de gehele sloop van de stallen. Dan heeft de controle door de NVWA plaatsgehad en is RVO.nl op de hoogte gebracht.

Meer duidelijkheid op komst

De Coalitie Vitale Varkenshouderij en de POV voeren nog overleg over de uitvoering van de Subsidieregeling Sanering Varkenshouderij. Over de afvoer van sloopmateriaal en het tijdig intrekken van vergunningen wordt nog gesproken. De Coalitie hoopt dat daar binnen een week meer duidelijkheid over is.

Waardedaling stallen

Een knelpunt volgens de Coalitie is de waardebepaling van de stallen. Daarbij wordt niet uitgegaan van het moment dat de modelovereenkomst is afgegeven, maar van beëindiging van het bedrijf. Dat is ruim een jaar na verzending van de beschikking. De waardedaling is in deze periode gemiddeld een halve euro per vierkante meter, schrijft de Coalitie. Volgens de EU-regels voor staatssteun is het niet mogelijk om de waardebepaling te laten samenvallen met het moment van afgifte van de beschikking.

150 overeenkomsten verstuurd

Volgens de Coalitie vitale varkenshouderij hebben eind juni 150 bedrijven een beschikking ontvangen voor deelname aan de warme sanering. Voor de regeling komen 407 bedrijven in aanmerking.

Of registreer je om te kunnen reageren.