Varkenshouderij

Nieuws

PIC-NL en Next Genetix slaan de handen ineen

De geneticadealers Next Genetix en PIC-NL gaan vanaf 1 juli officieel samenwerken. Bedrijven met eigen aanfok mogen alle zeugenlijnen combineren, mits ze een rotatiekruising toepassen.

De beide dealers van varkensgenetica zijn geen vreemden voor elkaar. De van oorsprong Deense zeugenlijnen die Next Genetix verkoopt, zijn sinds 2018 eigendom van PIC wereldwijd. Veel klanten van Next Genetix gebruiken eindbeersperma van een PIC-beer en beide bedrijven claimen dat kennis en varkensgezondheid speerpunt is bij hen. Een huwelijk is dus een logische stap.

In de nieuwe situatie wordt onder de naam Next Genetix de zeugengenetica vermarkt en onder de naam PIC-NL de eindberengenetica. Ondanks deze verdeling zetten beide teams als een geheel de zeugengenetica in markt.

Krimp en schaalvergroting

De directeuren Paul van der Meijden van PIC-NL en Marcel Giesen van Next Genetix voorzien een verdere krimp en schaalvergroting van de Nederlandse varkensmarkt. Krachtenbundeling, een groter team en meer specialisatie is volgens hen een logische reactie op de veranderende markt. Uitgaande van 850.000 zeugen op termijn in Nederland is het streven om over vier jaar 25% marktaandeel te hebben. Samen hebben ze nu 11% van de zeugenmarkt – eigen aanfok en verkoop van gelten, vertelt Giesen.

Directeur Marcel Giesen (49) van dealerbedrijf Next Genetix in Wehl (Gld.) - Foto: Hans Prinsen
Directeur Marcel Giesen (49) van dealerbedrijf Next Genetix in Wehl (Gld.) - Foto: Hans Prinsen

‘We volgen bedrijven met een rotatiekruising strak’

Giesen licht de effecten van de samenwerking voor de varkenshouder in een paar antwoorden nader toe.

Is duidelijk wat een zeugenhouder mag verwachten van een rotatiekruising met Danic- met Camborough-dieren?
“Samen met de genetici van PIC en de beschikbare cijfers kunnen we een goede indruk geven van wat zo’n kruising brengt voor de zeugenhouder. In Duitsland is daar al ervaring mee en in Nederland wordt inmiddels ook gekruist. Maar kruisen hoeft niet. De F1-zeugen van Danic en PIC voldoen zo ook. Op subfokbedrijven mogen we de eerstkomende jaren in elk geval geen Danic- met PIC-lijnen combineren.”

Bij de introductie van de Deense zeugen in Nederland ging veel mis omdat varkenshouders niet wisten hoe ze die moesten verzorgen. Lopen varkenshouders die willen roteren nu hetzelfde risico?
“Nee, dat denk ik niet. Het is op hoofdlijnen duidelijk hoe deze kruisingsdieren moet worden gevoerd, wat het moment van eerste inseminatie is, enzovoorts. Bovendien volgen we de bedrijven die met een rotatiekruising werken nauwlettend en vergelijken de technische resultaten.”

Blijven de Danic zeugenlijnen beschikbaar in de toekomst?
“Daar bestaat geen enkele twijfel over. PIC heeft fors geïnvesteerd in de Danic-lijnen. Inmiddels staan verspreid over de wereld op acht plaatsen nucleusbedrijven met alleen dieren van Deense herkomst.”

Tot slot, waarom deze samenwerking?
“PIC-NL en wij hebben zelf dit besluit genomen. Hoewel moederbedrijf PIC deze stap toejuicht, is door hen geen druk uitgeoefend om samen te werken. Het is een logische stap omdat beide bedrijven elkaar aanvullen. Wij zijn nu ook qua omvang een serieuze zakenpartner voor de grote varkenshouder. En in een krimpende markt is het van belang om de efficiency te vergroten en de kosten te drukken.”

Nieuwe mogelijkheden

Foktechnisch biedt de samenwerking de eerste jaren alleen voor bedrijven met eigen aanfok nieuwe mogelijkheden. Onder de paraplu van moederbedrijf PIC zitten sinds anderhalf jaar vier zeugenlijnen: lijn 2, Engels Landras, lijn 3 Large-White, lijn 4 Danic Landras en lijn 5 de Danic York. Bedrijven met eigen aanfok mogen door middel van een rotatiekruising deze vier lijnen combineren. In alle andere gevallen moeten de PIC- en Danic-lijnen zuiver blijven. Dat is in 2018 afgesproken, toen Danic bij PIC kwam.

Rotatiekruisingen al toegepast

De rotatiekruisingen worden al toegepast. De Danic-zeugen staan kort door de bocht bekend als vruchtbaar en PIC-zeugen als efficiënt en makkelijk te houden dieren. Door de Danic- en PIC-lijnen te roteren kan een varkenshouder een zeug fokken die aansluit bij zijn bedrijf en doelstellingen. Wil een varkenshouder meer biggen, kan dat met instroom van Danic bloed. Wil een varkenshouder meer arbeidsgemak, kan dat ook. De zeugenhouder zal dan vooraf wel een nieuwe overeenkomst moeten aangaan met Next Genetix, vertelt Giesen.

Overzicht van Danic- en PIC-subfokbedrijven

Nederland telt twee subfokbedrijven met Danic-zeugen en Duitsland zeven. Het ene Nederlandse subfokbedrijf is van Van de Pavert in Wehl en heeft 1.050 zeugen. Het andere Nederlandse subfokbedrijf is van Van Boekel in Nederasselt en gaat met 550 zeugen draaien. Dit bedrijf zit in de startfase. In september gaat het bedrijf van Van Boekel de eerste gelten leveren. PIC-NL heeft een subfokbedrijf in Duitsland en fokt de F1-zeugen In Diessen op. Daarnaast staat er een Duitse subfokker onder contract van PIC en betrekt PIC zeugen van een Nederlandse vermeerderaar met eigen aanfok.

Of registreer je om te kunnen reageren.