Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Mycoplasma vaak boosdoener bij kreupele vleesvarkens

Uit onderzoek van Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) op 7 vleesvarkensbedrijven blijkt dat mycoplasma hyosynoviae een belangrijke rol speelt bij kreupelheid bij vleesvarkens.

De 25 acuut kreupele varkens die voor autopsie werden aangeboden, hadden zichtbare afwijkingen aan één of meerdere gewrichten. Bij de meerderheid was sprake van gewrichtsontstekingen, maar ook in gewrichten zonder zichtbare afwijkingen werden kiemen aangetroffen.

Veel variatie tussen bedrijven

Mycoplasma hyosynoviae werd bij 18 van de 25 varkens aangetroffen. Bij onderzoek van niet-kreupele dieren van dezelfde bedrijven werd deze bacterie vrijwel niet aangetroffen. Dat sterkt de onderzoekers in de conclusie dat mycoplasma hyosynoviae een rol speelt bij kreupelheid bij vleesvarkens.

Uitgebreid vervolgonderzoek naar risicofactoren bracht aan het licht dat er veel variatie tussen bedrijven onderling maar ook tussen afdelingen binnen één bedrijf zijn zoals hokgrootte, aantal dieren per hok en het aantal voer- en drinkplaatsen. Andere factoren, zoals vloeren en openingen tussen roosters, waren op alle bedrijven vrijwel gelijk en weken niet af van bedrijven zonder kreupelheidsproblemen.

Plan van aanpak kreupelheid

Om tot een goede aanpak van kreupelheidsproblemen te komen, wil DGZ een overzicht maken van mogelijke plannen van aanpak en de effecten daarvan om bedrijven met kreupelheid onder vleesvarkens handvatten te bieden in hun aanpak van het probleem.

Eén reactie

  • Vhouder

    heb ik bij runderen ook last van krijgen dan dik gewricht en na onderzoek blijkt het mycoplasma te zijn is ook nog eens lastig te behandelen

Of registreer je om te kunnen reageren.