Varkenshouderij

Nieuws 7 reacties

Budget sanering varkenshouderij 2,5 keer hoger

Het budget voor de sanering van de varkenshouderij gaat naar € 455 miljoen. In totaal gaat het om 910.645 varkensrechten.

Landbouwminister Carola Schouten gaat het budget voor de Warme sanering varkenshouderij meer dan verdubbelen naar € 455 miljoen om alle 407 aanvragers die aan de eisen voldoen te kunnen helpen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Het budget is afkomstig uit de structurele aanpak stikstof.

502 aanvragen warme sanering varkenshouderij

Het oorspronkelijke budget van € 180 miljoen wordt hiermee 2,5 keer verhoogd. Voor de verhoging van het budget is goedkeuring van de Europese Commissie gekregen vanwege staatssteunregels. 95 van de 502 varkensbedrijven die een aanvraag deden voor de warme sanering varkenshouderij voldeden niet aan de voorwaarden, 10 aanvragen werden ingetrokken.

Lees verder onder de tweet

Bijna 1 miljoen varkensrechten

Wanneer alle bedrijven die in aanmerking komen voor de regeling er ook gebruik van gaan maken, worden in totaal 910.645 varkensrechten ingetrokken. het gaat om 802.243 varkensrechten in regio Zuid en 108.402 rechten in regio Oost. Van de 407 aanvragen zijn er 176 vleesvarkensbedrijven en 133 zeugenbedrijven. Tachtig aanvragen kwamen van gesloten varkensbedrijven, achttien bedrijven gaven aan nog een ander type varkensbedrijf te hebben.

Geuroverlast

Sinds mei hebben varkenshouders van RVO een subsidievoorstel gekregen. Deze beschikkingen worden verstuurd op volgorde van geuroverlast. Bedrijven die de hoogste geurscore hebben, en daarmee potentieel de grootste geuroverlast voor de omgeving veroorzaken, komen als eerste in aanmerking voor een subsidiebeschikking.

“Binnen het subsidieplafond van € 180 miljoen kunnen de 124 varkenshouderijlocaties met de hoogste geurscore worden beschikt. Het streven is om uiterlijk in de loop van juli 2020 op alle 407 aanvragen die daarvoor in aanmerking komen positief te hebben beschikt”, schrijft Schouten.

Andere mogelijkheden voor bedrijfsbeëindiging

Deelnemende bedrijven hebben na het verstrekken van de subsidiebeschikking acht maanden de tijd om hun dieren en mest af te voeren. Bedrijven die voor deelname aan saneringsregeling onvoldoende geuroverlast veroorzaken, maar wel aangegeven hebben te willen stoppen, krijgen wellicht een mogelijkheid om op een andere manier hun bedrijf te beëindigen.

Schouten is in overleg met de betrokken provincies en gemeenten om te kijken of deze bedrijven met maatwerk geholpen kunnen worden om hun bedrijf te stoppen. Schouten sluit hierbij regionale verschillen in beleid niet uit.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier. En Gezond koeien voeren met minder eiwit: hoe doe je dat? Kijk gratis het webinar hierover terug

Laatste reacties

 • f.p.zomer

  Opruimen kan beginnen,wie volgt?

 • porky power

  Blijft toch jammer dat het niet landelijk is

 • boerkebrabant

  regering heeeft het slim gespeeld. eerst jaren lang inbeuken en regel op regel verzinnen. de lingse media nog een handje laten helpen. en de varkenshouders willen maar al te graag stoppen. maar het is nie anders. wat een klote land leven we in

 • john***

  Er is de afgelopen jaren zoveel landbouwgrond herbestemd dat het niet meer dan logisch is om nu de boeren te compenseren. Vanaf zou voor elke hectare herbestemming een x aantal dierplaatsen opgekocht moeten worden om mestproductie en plaatsingsruimte in balans te houden.

 • bankivahoen

  Als ik varkens had zou ik het wel weten: heel vlug meedoen met de stoppersregeling. Vanmiddag heeft juf Schouten nl aangekondigd dat er een groot onderzoek opgestart word naar corona onder de varkens. Je weet wat dat betekend , zie de nertsenhouderij! Dan volgen de konijnen , eenden , pluimvee en als laatste runderen.

 • varken23

  @bakivahoen, wanneer de overheid het coronavirus wil gaan koppelen aan de varkenssector. Zullen ze dat gaan doen via de slachterijen. Ze gaan daarvoor dezelfde 'oorzaak' gebruiken als die van de sluiting van de slachterijen. Slachterijen worden hierbij geframed als brandhaard. Dit kan ook makkelijk want er is geen vergelijkingsmateriaal omdat bijvoorbeeld bij zorgmedewerkers bewust niet duidelijk gecommuniceerd is dat er test mogelijkheden waren, zoals van de week uitgebreid vermeld in het nieuws. Hierdoor is er nauwelijks getest bij deze groep mensen. Waarschijnlijk is het percentage corona besmettingen bij zorgmedewerkers vele malen hoger dan bij slachterijpersoneel maar hier is geen duidelijk bewijs voor.

 • Gat

  De slachterij is laatste halte voor het varken. Dus kan nooit vanaf daar in de stal komen

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.