Varkenshouderij

Nieuws 1 reactie

Geen duidelijke oorzaak voor kreupele vleesvarkens

Bij vleesvarkens is vaak geen eenduidige oorzaak voor kreupelheid aan te wijzen. Dat blijkt uit de voorlopige uitkomsten van een onderzoek van de Veepeiler Varkens van Diergezondheidszorg Vlaanderen (DGZ).

Voor het onderzoek zijn vleesvarkens op zeven bedrijven gemonitord, van beoordeling op het oog tot autopsie. Kreupelheidsproblemen begonnen bij een leeftijd van dertien tot veertien weken, waarbij geen verschil was tussen gelten, borgen of beren. Ook was er geen duidelijk onderscheid of het om voor- of achterpoten ging.

Weinig gewrichtsontstekingen

Het percentage dieren met gewrichtsontstekingen was over de verschillende diergroepen laag. Bij 6,5% van de zogende biggen op de bedrijven werd een gewrichtsontsteking geconstateerd. Bij gespeende biggen en vleesvarkens tot 40 kilo was dat 3,2%, bij vleesvarkens zwaarder dan 40 kilo 5,2% en bij opfokzeugen 7,4%.

Meerdere oorzaken voor kreupelheid

Uit autopsie en weefselonderzoeken kwam naar voren dat meerdere ziekteverwekkers de kreupelheidsproblemen konden veroorzaken. Er werden 138 PCR-testen uitgevoerd, bij 29% werd genetisch materiaal van ziekteverwekkers aangetoond. Haemophilus parasuis en vtaA10 werden zelden teruggevonden (respectievelijk 13,0% en 4,3%). Mycoplasma hyosynoviae werd gevonden bij de helft van de onderzochte swabs (52,2%) en op één na op alle deelnemende bedrijven. Mycoplasma hyorhinis kwam in 17,4% van de gewrichten voor.

Mycoplasma hyosynoviae het vaakst aangetroffen

Hoewel Mycoplasma hyosynoviae het meest werd aangetroffen, betwijfelen de Belgische onderzoekers of deze kiem de primaire oorzaak van kreupelheid is. In een vervolgonderzoek worden nu ook niet-kreupele dieren meegenomen om te kijken in hoeverre bij hen onder andere mycoplasma-kiemen worden aangetroffen.

Eén reactie

  • Oké dan

    Het kan een oorzaak zijn van de voeding bij de gespeelde biggen. Als je bij vleesvarkens oplossingen probeert te zoeken ben je te laat heeft nauwelijks nog effect.

Of registreer je om te kunnen reageren.