Varkenshouderij

Nieuws

Steekvlieg mogelijk overbrenger varkensziektes

Steekvliegen kunnen mogelijk het circovirus (PCV2) en mycoplasma bij varkens overbrengen.

Dit stellen onderzoekers van de Universitatsklinik fur Schweine, onderdeel van de faculteit diergeneeskunde van de Universiteit van Wenen. Steekvliegen kunnen veelvuldig voorkomen in varkensstallen en hebben directe en indirecte gevolgen voor de diergezondheid zoals pijn door prikken, stress en huidletsel.

Ziekteoverdracht

In het pilotonderzoek is gekeken naar de mogelijke ziektekiemen die bij in varkensbedrijven gevangen steekvliegen werden aangetroffen. Er werden 69 verschillende micro-organismen aangetroffen, waarvan E-coli de meest voorkomende bacteriesoort was. Daarnaast werden ook mycoplasma’s gevonden. Het PRRS-virus werd niet aangetroffen, PCV2 echter wel. Wat de precieze rol van de steekvlieg bij ziekteoverdracht is is nog niet duidelijk, wel stellen de onderzoekers dat die rol wel eens onderschat kan worden. In een vervolgonderzoek wordt gekeken of en hoe steekvliegen varkensvirussen daadwerkelijk kunnen overbrengen. Het aantreffen van de ziekteverwekkers bij de vliegen is hier aanleiding genoeg voor.

Of registreer je om te kunnen reageren.