Varkenshouderij

Nieuws 3 reacties

Minder diarree door training en later spenen

Biggen die in de zoogperiode veel vast voer opnemen, lopen na spenen veel minder risico op speendiarree dan hokgenoten die weinig of niet eten in de zoogtijd.

Dat is nog eens bevestigd in onderzoek door voerfabrikant ForFarmers, in samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Leuven.

Een big met een goede voeropname loopt half zoveel risico op speendiarree dan een big dat niet vrat in de kraamstal. In het onderzoek komt naar voren wat al eerder is aangetoond. Tussen biggen van een toom is namelijk groot verschil in vreetgedrag. Een flink deel van de zogende biggen neemt überhaupt geen voer op voor spenen. Desondanks is het mogelijk om meer biggen in de kraamtijd aan het vaste voer te krijgen.

Voorkom bij kop van de zeug

Speenleeftijd is een belangrijk aandachtspunt. Naarmate op latere leeftijd wordt gespeend, neemt het percentage biggen toe dat aan het vaste voer begint. De laatste tien dagen voor spenen stijgt het percentage vretende biggen van 62 naar 86, bij spenen op 28 dagen leeftijd.

De speen waaraan een big drinkt is van grote invloed op het speengewicht

Training werkt ook om biggen aan het vaste voer te krijgen. Door meerdere malen per dag kleine porties vers voer te verstrekken, worden biggen aangezet tot eten. De voerkom dient bij voorkeur bij de kop van de zeug te staan.

Plek aan de uier

De speen waaraan een big drinkt is van grote invloed op het speengewicht, blijkt uit het onderzoek. Toch is het speengewicht niet van invloed op het risico op speendiarree. Een big die achter aan het uier drinkt, weegt bij spenen een halve kilo minder dan een hokgenoot die aan de beste speen drinkt. De lichtere big loopt daarentegen niet meer risico op diarree.

Laatste reacties

 • Leslie

  Dit artikel bevat helemaal geen nieuws. Waarom word dit geplaatst? Om de grote voerfabrikanten te promoten?

 • grolschzetor

  @leslie dat heb je goed gezien!!! Daarnaast zie ik nergens een statische onderbouwing. Het is schrijven om te schrijven!

 • varken23

  Het doel van het artikel is varkenshouders te doen geloven dat een big voor het spenen zoveel mogelijk voer moeten opnemen. Dus het voerverbruik van varkenshouder/ omzet forfarmers verhogen.
  Hiervoor worden vaak biggen gebruikt die nog bij de zeug liggen omdat bij de andere diergroepen de nadruk vooral ligt op een efficiënte voerconversie.
  Daar kom je niet weg met overbodig voeren te adviseren.
  Lactovoer van slechte kwaliteit is veel vaker de oorzaak van problemen met biggen voor en na het spenen.

Of registreer je om te kunnen reageren.