Varkenshouderij

Nieuws

Concentratie ontsmettingsmiddel vaak te laag bij R&O varkensvervoer

In 36 van de 54 gevonden afwijkingen tijdens controles op de naleving van de aangescherpte R&O-regels voor varkensvervoer werd een te lage concentratie van het gebruikte ontsmettingsmiddel geconstateerd.

Dit blijkt uit het verslag van extra NVWA-controles die afgelopen najaar uitgevoerd werden in verband met het insleeprisico van Afrikaanse varkenspest (AVP). De te lage concentraties werden aangetroffen bij slachterijen, verzamelplaatsen en op varkensbedrijven. Bij twee controles werd een niet toegelaten middel aangetroffen. R&O staat voor Reinigen en Ontsmetten transportvoertuig.

Onvoldoende reinigen

Afgezien van het middelengebruik voldeed bij slachterijen en verzamelplaatsen 85% van de 209 controles aan de voorwaarden. Op varkensbedrijven was dat 79%. Bij slachterijen en verzamelplaatsen lagen de overtredingen vooral op het vlak op onvoldoende reinigen en ontsmetten van vrachtwagens, een te korte inwerktijd van de toegepaste middelen en het gebruik van een niet erkend ontsmettingsmiddel. Op de gecontroleerde varkensbedrijven werden vooral overtredingen genoteerd over de opvang van spoelwater en andere vloeistoffen, het gebruik van niet toegelaten middelen en de verlichting van de R&O-plaats.

Te lage concentraties van gebruikt ontsmettingsmiddel verhogen het insleeprisico van AVP

Naast bedrijven zijn ook 163 exporttransporten en dertien importtransporten van evenhoevige gecontroleerd op geldig bewijs van de verplichte tweede R&O. In totaal konden bij 45 transporten niet tijdig een bewijs van de tweede R&O worden getoond. Na een herinnering hebben 43 alsnog de papieren overlegd, de twee anderen niet en deze krijgen een sanctie opgelegd. Uiteindelijk bleken alle transporten wel volgens de voorwaarden zijn gereinigd en ontsmet.

NVWA blijft controleren

Ook dit najaar blijft de NVWA controleren op de naleving van de R&O-regels. Met name de te lage concentraties van gebruikt ontsmettingsmiddel vormen een groot risico op de bioveiligheid en verhogen het insleeprisico van AVP.

Of registreer je om te kunnen reageren.