Varkenshouderij

Nieuws

Vlamingen pakken PRRS aan bij begin van keten

De varkensziekte PRRS is op het gros van de bedrijven een grote kostenpost. De Vlamingen willen het virus met een programmatische aanpak onder controle krijgen. Ze beginnen bij de KI-centra en in de biggenstal.

De Vlaamse aanpak van varkensziekte PRRS draait volgens de kennisbank Varkensloket ‘op volle toeren’. Het PRRS-programma richt zich momenteel op ki-centra en berenopfokbedrijven. Het doel is dat opfokbedrijven en ki-centra PRRS-onverdacht worden. Het tweede speerpunt is de monitoring van biggen. Het monitoringsprogramma jaren loopt al enige jaren en volgt sinds anderhalf jaar alleen de PRRS-status van biggen. De deelnemende varkenshouders krijgen een rapport dat de ontwikkeling van de PRRS-status van de afgelopen 2 jaar weergeeft. Ze kunnen zich aan de hand van het rapport ook positioneren ten opzichte van deelnemende collega-bedrijven. In het rapport staat bovendien welke PRRS-stammen op het bedrijf zitten.

Meerjarenplan

PRRS heeft een grote impact op de varkensproductie. Reden genoeg voor de Vlamingen om grip op deze ziekte te krijgen. De bedoeling is dat varkensbedrijven op termijn een PRRS-status krijgen. Het meerjarenplan richt zich specifiek op diverse schakels in de varkensketen. De biggenbatterij is een voor de hand liggende plek om PRRS aan te pakken. Het virus blijft dikwijls circuleren in de biggenstal. Om de gezondheidsstatus in de varkenshouderij te verbeteren, is het daarom logisch te beginnen bij de ki-centra en in de biggenopfok.

Lees verder onder de foto.

Biggen lopen soms in de kraamstal al tegen het PRRS-virus aan. - Foto: Ronald Hissink
Biggen lopen soms in de kraamstal al tegen het PRRS-virus aan. - Foto: Ronald Hissink

Aanpak gericht op zeugen

Het PRRS-virus voelt zich thuis in de biggenstal. Volgens de Vlaamse cijfers is op 80% van de bedrijven PRRS aangetroffen in de biggenstal. Wat ook opvalt is dat biggen vanaf 4 weken leeftijd al besmet zijn. Dat betekent dat deze biggen voor de geboorte of in de kraamstal in contact zijn gekomen met het virus. De aanpak van PRRS dient zich in deze gevallen vooral te richten op de zeugen. Als varkens op oudere leeftijd antistoffen dragen tegen PRRS, is het zinvol te kijken naar de biggenbatterij.

Vaccineren

De biggenmonitoring is nu alleen gericht op PRRS. Voorheen was ook circo in beeld. 200 Vlaamse bedrijven doen mee aan de vrijwillige monitoring. Deze wordt gesubsidieerd door het Sanitair Fonds.

Eén ding hebben de Vlamingen sowieso geleerd van hun PRRS-programma. Vaccineren alleen is nooit voldoende om grip te krijgen op PRRS. Het is belangrijk dat ook het management wordt aangepast en dat de biosecurity op het bedrijf in orde is. Beide zaken zijn onmisbaar, is de ervaring.

Of registreer je om te kunnen reageren.