Varkenshouderij

Nieuws

RvS: geen varkensbedrijf met 8.000 dieren in Saasveld

De vestiging van een nieuwe vleesvarkenshouderij met meer dan 8.000 vleesvarkens aan de Hondeveldsweg in Saasveld, gemeente Dinkelland, gaat niet door.

De Raad van State (RvS) heeft een streep gezet door de plannen van Maatschap Munsterhuis die op een andere locatie in Saasveld al een bedrijf heeft met 5.000 vleesvarkens.

Weliswaar is de RvS van oordeel dat de gemeente verkeerde argumenten heeft gehanteerd om een wijziging van het bestemmingsplan niet toe te staan, toch hoeft de gemeente niet mee te werken aan de komst van een nieuwe vestiging van de varkenshouderij.

Voldoende ontwikkelruimte

De gemeente had geweigerd mee te werken omdat er nog voldoende ontwikkelruimte op de huidige locatie is en dat er daarnaast op korte termijn bestaande agrarische bouwpercelen beschikbaar komen om de plannen te realiseren. De varkenshouder heeft al toestemming voor een uitbreiding met 2.000 vleesvarkens op zijn huidige locatie. Varkenshouder Munsterhuis is echter van mening dat vergunde aantal dieren niet in verhouding staat tot de gewenste nieuwvestiging met 8.352 vleesvarkens. Ook wegen de investeringskosten voor die uitbreiding met 2.000 vleesvarkens niet op tegen de daarmee te bereiken toename in de productie.

Volgens de RvS heeft Dinkelland op onterechte gronden medewerking geweigerd

Volgens de RvS heeft Dinkelland op onterechte gronden medewerking geweigerd. De argumenten die aangehaald worden, gelden voor een bedrijfsverplaatsing. Daar is hier geen sprake van, dit gaat om nieuwvestiging, Dinkelland heeft het verzoek echter niet als zodanig behandeld. Voor nieuwvestiging geldt maar één eis volgens de omgevingsverordening, aldus de RvS: nieuwvestiging mag uitsluitend op bestaande of voormalige agrarische bouwpercelen.

Verhitte gemoederen

Uit de uitspraak van de RvS blijkt dat de geplande nieuwvestiging daaraan niet voldoet. Uit het concept ontwerpbestemmingsplan valt op te maken dat het vleesvarkensbedrijf op dat deel van het perceel is ingetekend dat niet geldt als bestaand of voormalig agrarisch bouwperceel. Daarmee voldoet de verzoek van de varkenshouder niet aan de omgevingsverordening en is deze terecht geweigerd, ook al is dat op verkeerde gronden.

De mogelijk nieuwvestiging aan de Hondeveldsweg tussen Weerselo en Saasveld zorgde al jarenlang voor verhitte gemoederen in Dinkelland. De kwestie kostte voormalig wethouder Eric Kleissen in 2016 de kop. Uiteindelijk leidde dit vertrek tot een breuk tussen de twee coalitiepartijen en veroorzaakte uiteindelijk het vertrek van drie van de vijf wethouders.

Verantwoordelijk wethouder Benno Brand reageert tevreden bij RTVOost: “De Raad van State heeft geoordeeld in lijn met de raad van de gemeente Dinkelland. De weigering heeft stand gehouden.”

Of registreer je om te kunnen reageren.